REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Wspierają dostosowanie opodatkowania energii z węgla, ale z rozwagą

  • 19 listopada 2021 12:32
  • : : autor: AMC
Reklama

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) wspiera dostosowanie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej do wymogów polityki klimatycznej UE, co przyczyni się do osiągnięcia celów na rok 2030 oraz neutralności klimatycznej do roku 2050 - informuje PKEE.

- Zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (ETD) nie mogą jednak skutkować jeszcze większym wzrostem cen energii dla konsumentów. W ostatnim czasie ceny te wzrosły drastycznie ze względu na inne ograniczenia i regulacje w sektorze energetycznym, a zwłaszcza z powodu rosnących cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Dodanie kolejnego czynnika bezpośrednio wpływającego na ceny energii pogłębi ubóstwo energetyczne, a w przypadku odbiorców energochłonnych, przyspieszy przenoszenie produkcji poza Unię Europejską (tzw. ucieczka emisji) - czytamy w komunikacie komitetu.

Szczególnie ważne jest, aby przepisy nowej dyrektywy ETD nie wywarły dodatkowej presji dekarbonizacyjnej na sektory energetyczne (zwłaszcza ciepłownictwo) już objęte systemem EU ETS, który to system jest i powinien pozostać podstawowym mechanizmem ograniczania emisji gazów cieplarnianych. W przeciwnym wypadku pojawi się ryzyko spowolnienia transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Ze względu na powyższe, PKEE nie popiera zmian w ETD skutkujących ograniczeniem ulg i zwolnień podatkowych oraz stopniowym podnoszeniem wszystkich minimalnych stawek podatkowych. Istniejące zwolnienia i ulgi podatkowe mają na celu utrzymanie konkurencyjności gospodarki europejskiej.

- W wielu przypadkach utrzymanie tych preferencyjnych warunków, np. w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii oraz kogeneracji (CHP), jest nadal słuszne. Projekt dyrektywy dopuszcza zwolnienie z podatku akcyzowego energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji, lecz jedynie jeśli jest to proces kogeneracji wysokosprawnej. Spowoduje to dodatkowe utrudnienia w rozwoju systemów ciepłowniczych w okresie przejściowym. Należy utrzymać zwolnienia podatkowe dla produktów energetycznych i energii elektrycznej wykorzystywanych do kogeneracji ciepła i energii elektrycznej - czytamy.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]