WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Solidne wyniki mimo trudnych warunków rynkowych

  • 25 listopada 2021 12:53
  • Autor: AMC
Reklama

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku Grupa Kapitałowa PGNiG miała prawie 37,5 mld zł przychodów, wynik EBITDA wyniósł ok. 7,4 mld zł a zysk netto – 3,1 mld zł. Sprzedaż gazu sięgnęła ponad 24 mld m sześc., co oznacza 8 proc. wzrost rok do roku - informuje spółka.

– Trzeci kwartał to początek bezprecedensowego rajdu cenowego na rynku gazu, choć notowania rosły już od początku roku. Od stycznia do końca września cena gazu na europejskich giełdach zwiększyła się prawie czterokrotnie, co przełożyło się na znaczący wzrost kosztów pozyskania paliwa przez PGNiG. Pomimo to w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. Grupa wypracowała solidne wyniki operacyjne – podkreślił Paweł Majewski, prezes PGNiG.

Po trzech kwartałach 2021 r. GK PGNiG miała 37,49 mld zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 37 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r., kiedy przychody wyniosły 27,43 mld zł. Koszty operacyjne sięgnęły 32,68 mld zł względem 19,19 mld zł rok wcześniej, a więc wzrosły o 70 procent. Wynik EBITDA wyniósł 7,39 mld zł, EBIT 4,82 mld zł a zysk netto 3,1 mld zł – odpowiednio o 31, 42 i 49 proc. mniej niż przed rokiem.

Spółka informuje, że spadek zysku operacyjnego był jednak efektem zdarzeń jednorazowych, przede wszystkim uwzględnienia w ubiegłorocznych wynikach rozliczenia nadpłaty za dostawy gazu ziemnego w konsekwencji wygranego przez PGNiG arbitrażu z Gazpromem. Jeżeli pominąć kwotę zwrotu a także wpływ odpisów na majątku trwałym, po trzech kwartałach 2021 r.  wynik EBITDA GK PGNiG wzrósł rok do roku o 4 proc. a EBIT o 2 proc.

Wzrost cen węglowodorów spowodował istotną zmianę w strukturze EBITDA GK PGNiG. Po trzech kwartałach 2021 r. najbardziej rentownym segmentem działalności Grupy było Poszukiwanie i Wydobycie, którego udział w EBITDA wyniósł 73 proc. wobec 7 proc. w tym samym okresie 2020 roku. Wzrósł również procentowy udział segmentów Dystrybucja oraz Wytwarzanie. Po 9 miesiącach 2021 r. ten pierwszy odpowiadał za 28 proc. EBITDA GK PGNiG a drugi za 8 procent. Rok wcześniej ich udziały wynosiły odpowiednio 14 i 5 procent. Segment Obrót i Magazynowanie, w którym skupiona jest działalność handlowa PGNiG, przyniósł stratę operacyjną, która pomniejszyła wynik EBITDA o 9 procent.

Strona 1 z 4
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

AOYZT
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]