WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Potrzebujemy energetyki jądrowej

  • 26 listopada 2021 12:40
  • : : autor: AMC
Reklama

Rozwój energetyki jądrowej to jeden z kluczowych elementów działań Polski na rzecz transformacji energetycznej. W październiku 2020 roku, Polska zaktualizowała Program polskiej energetyki jądrowej, zgodnie z którym planowana jest budowa 6 bloków o mocy 6-9 GWe - informuje resort klimatu i środowiska.

Pierwszy reaktor o mocy 1-1,5 GWe zostanie uruchomiony do 2033 roku, a kolejnych pięć co dwa lata. Warunkiem sukcesu realizacji projektów jądrowych, jest zapewnienie odpowiedniego i efektywnego finansowania, które będzie wpływać nie tylko na decyzję inwestycyjną i proces budowy elektrowni, ale także na przyszłe ceny energii elektrycznej.

- Potrzebujemy akceptowalnych dla odbiorców końcowych cen energii elektrycznej, inaczej nie ma mowy o rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu pozwalających na elektryfikację wielu sektorów gospodarki - powiedział Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska, podczas konferencji, zorganizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Agencję Energii Jądrowej OECD oraz Międzynarodowe Ramy Współpracy dla Rozwoju Energii Jądrowej (IFNEC), dotyczącej rozwoju i finansowania projektów jądrowych.

Wiceminister podkreślał, że źródła odnawialne korzystają z szerokiego wachlarza mechanizmów wsparcia, nie tylko chroniących je przed niepewnością rynkową, ale także oferując bezpośrednie wsparcie finansowe. Z tego względu konieczne jest zapewnienie porównywalnych warunków rozwoju dla całej generacji zero- i niskoemisyjnej, w tym energetyki jądrowej, bez której nie osiągnie się celów polityki klimatycznej.

Tymczasem już dziś wiadomo, że publikacja uzupełniającego aktu delegowanego rozszerzającego o energetykę jądrową wykaz źródeł kwalifikujących się do zrównoważonego finansowania będzie opóźniona, co niekorzystnie wpływa na inwestycje w energetykę jądrową. Konieczne jest więc, by akt ten został jak najszybciej wdrożony i tym samym by zrównano warunki finansowania projektów jądrowych z rozwiązaniami dla innych źródeł o niskiej lub zerowej emisji.

- W zeszłym tygodniu podpisałem wspólne oświadczenie ministrów V4 odpowiedzialnych za energetykę, w którym stwierdziliśmy, że bez energetyki jądrowej osiągnięcie celów neutralności klimatycznej nie będzie możliwe. W oświadczeniu tym podkreślono też znaczenie uwzględnienia energetyki jądrowej w taksonomii UE oraz zrównoważonego finansowania inwestycji - podkreślał wiceminister Guibourgé-Czetwertyński.

Strona polska była współgospodarzem konferencji zorganizowanej w ramach cyklu seminariów internetowych na temat zagadnień koncepcyjnych i praktycznych związanych z finansowaniem nowych obiektów jądrowych.

W trakcie spotkań eksperci z branży jądrowej, środowiska akademickiego, przedstawiciele rządów i organizacji międzynarodowych badali możliwości i opcje przezwyciężenia istniejących barier i utrudnień w finansowaniu budowy elektrowni jądrowych, a także sposoby zwiększenia roli energetyki jądrowej w walce ze zmianami klimatycznymi.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]