WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Wspólna zielona strategia 35 samorządów

  • 7 grudnia 2021 09:39
  • : : autor: AMC
Reklama

Samorządy 35 gmin z województwa podkarpackiego i małopolskiego zadeklarowały opracowanie wspólnej strategii rozwoju ponadlokalnego. Inicjatywę Związku Gmin Dorzecza Wisłoki zaprezentowano podczas konferencji, w której uczestniczyli minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

- Nasza droga - droga Polski w kierunku zielonej gospodarki powinna być drogą środka. Powinniśmy korzystać z tego, co dla nas będzie najlepsze z punktu widzenia polityki klimatycznej - powiedział minister Grzegorz Puda.

Strategia umożliwi wspólne planowanie działań rozwojowych, a zwłaszcza inwestycji, których zasięg i oddziaływanie wykracza poza terytorium jednej gminy.

- Inicjatywa Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wpisuje się w główny nurt prowadzonej przez rząd polityki regionalnej. Jej kluczowe założenia to współpraca oraz terytorialne podejście do rozwoju - dodał minister.

Idea Związku Gmin Dorzecza Wisłoki jest odpowiedzią na wyzwania Zielonego Ładu. Działania, które wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu, koncentrują się na adaptacji do zmian klimatu, odnawialnych źródłach energii, rozwoju infrastruktury turystycznej, gospodarce wodno-ściekowej czy gospodarce odpadami.

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreślała, że w perspektywie 2021-2027 Komisja Europejska położyła jeszcze większy nacisk na rozwój terytorialny, rozumiany jako wychodzenie naprzeciw lokalnym potrzebom oraz budowę lokalnych potencjałów i stymulowanie innowacji.

- W ramach celu piątego polityki spójności – Europa bliższa obywatelom – wspierane będą kompleksowe, zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności i gospodarki. To ważny cel koncentrujący się na przeciwdziałaniu nierównościom terytorialnym, realizowany poprzez instrumenty terytorialne – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

M.  Jarosińska-Jedynak przypomniała, że w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje sięwiele inicjatyw i projektów wspierających kompetencje samorządu lokalnego do planowania rozwoju oraz współpracy z otoczeniem.

- Wspieramy samorządy lokalne we współpracy, pomagamy diagnozować potrzeby i planować rozwój dla obszaru funkcjonalnego – bo wspólna praca się opłaca, bo w grupie jest łatwiej i taniej, bo grupa ma silniejszy głos – zakończyła wiceminister.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]