REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

To dość ostrożny krok w walce z emisjami metanu

  • 16 grudnia 2021 11:24
  • : : autor: AMC
Reklama

Komisja Europejska opublikowała pakiet propozycji aktów prawnych mających służyć dekarbonizacji unijnego rynku gazu poprzez szersze wykorzystywanie gazów odnawialnych, w tym wodoru oraz realizacji unijnej strategii dotyczącej redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Wojciecha Modzelewskiego, eksperta Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi:

Przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet regulacji stanowi pierwszy, jeszcze dość ostrożny krok w walce z emisjami metanu, który – zaraz po dwutlenku węgla – jest najgroźniejszym dla naszej planety gazem cieplarnianym. W proponowanych przepisach znalazło się wiele ważnych rozwiązań, takich jak generalny zakaz uwalniania i spalania metanu oraz kary za wycieki emisji z infrastruktury paliw kopalnych. Zabrakło niestety ustanowienia wiążących celów redukcji emisji metanu oraz objęcia tego gazu systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), co najszybciej doprowadziłoby do skutecznej redukcji emisji.

Polska jest jednym z największych emitentów metanu z paliw kopalnych w UE, dlatego ważne z punktu widzenia naszego kraju są zaproponowane regulacje, które zobowiążą najwięcej emitujące podmioty, np. kopalnie czy przesył i dystrybucje gazu, do wdrożenia ujednoliconych mechanizmów regularnego monitorowania, raportowania i redukowania emisji metanu. Pod tym względem przedstawiony dzisiaj pakiet regulacji to kamień milowy w walce z emisjami, które przez wiele lat były ignorowane.

Pakiet jest także kolejnym sygnałem dla Polski, że opieranie transformacji energetycznej na gazie ziemnym nie jest dobrym kierunkiem i może w przyszłości postawić nas w obliczu trudności w wypełnianiu zobowiązania do obniżania emisji metanu.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]