REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Nowelizacja rozporządzenia taryfowego podpisana

  • 8 stycznia 2022 10:20
  • : : autor: AMC
Reklama

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

- Przedmiotowa nowelizacja nakłada na sprzedawców z urzędu, których taryfy na sprzedaż energii elektrycznej zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązek dołączania do faktury dla odbiorcy informacji dotyczących procentowego określenia kosztów zakupu energii elektrycznej - informuje resort.

Struktura kosztów będzie obliczana za pomocą określonego wzoru, wiążącego wszystkie obciążone powyższym obowiązkiem przedsiębiorstwa obrotu, co skutkować będzie obiektywnymi i transparentnymi wyliczeniami dla wszystkich odbiorców końcowych. W praktyce nowe przepisy obligują sprzedawców do przedstawienia odbiorcy energii, jakie koszty i w jakim stopniu składają się na końcową cenę energii elektrycznej (m.in. koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia).

Wprowadzone zmiany mają na celu zbudować i zwiększyć świadomość odbiorców energii elektrycznej: jakie czynniki wpływają na podwyżki na rachunku za prąd, jak ważne są kwestie związane ze zmianami klimatu i jaki wpływ mają na społeczeństwo, na domowy budżet i na gospodarkę, a w przypadku przedsiębiorstw - zmobilizować do szybszej dekarbonizacji  źródeł pozyskiwania energii.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]