WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

NFOŚiGW rozpocznie nabór wniosków w ramach Programu LIFE

  • 10 stycznia 2022 14:39
  • : : autor: AMC
Reklama

NFOŚiGW już 31 stycznia rozpocznie nabór wniosków w programie priorytetowym Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027. Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE. Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki, a wnioski o dofinansowanie będzie można składać w trybie ciągłym w terminie od 31 stycznia 2022 r. do 27 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Budżet programu na dofinansowanie w formie pożyczki wynosi prawie 39 mln zł - czytamy w informacji prasowej.

- Ogłoszony przez NFOŚiGW nabór stanowi uzupełnienie dotacyjnej formy dofinansowania projektów LIFE. Przypomnę, że dzięki środkom Komisji Europejskiej i NFOŚiGW polski Beneficjent Programu LIFE może zrealizować projekt przy wkładzie własnym wynoszącym jedynie 5 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Dodatkowo NFOŚiGW wspiera beneficjentów w procesie pisania wniosków. Program LIFE daje m.in. możliwość przetestowania innowacyjnych rozwiązań np. w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony  powietrza, wody i gleby, a także zagadnień związanych ze zmianami klimatu. Obowiązkowym zadaniem Beneficjenta takich projektów jest również rozpowszechnienie wyników projektu w Polsce i za granicą, a więc de facto promocja innowacyjnych produktów na rynku unijnym – ocenia prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania przedsięwzięcia LIFE ze środków NFOŚiGW w formie pożyczki na wkład własny jest zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania przez Komisję Europejską. Przy czym pierwsza wypłata transzy pożyczki nastąpi po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu LIFE z KE. Natomiast pożyczka na zachowanie płynności finansowej może zostać udzielona na przedsięwzięcie, na realizację którego została zawarta już umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia LIFE z Komisją Europejską lub umowa pożyczki na  wkład własny, w których Beneficjent pełni rolę Beneficjenta koordynującego lub Współbeneficjenta.

Pożyczka w tej formie udzielana jest pod warunkiem złożenia wniosku przed terminem zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia może zostać udzielone zarówno Beneficjentowi koordynującemu jak też Współbeneficjentom projektu LIFE, do wysokości kwoty płatności końcowej ze środków KE przypadającej na każdego z nich.

- Kwota  pożyczki na zapewnienie wymaganego wkładu własnego nie może być wyższa niż planowany wkład własny Wnioskodawcy, przy czym łączna kwota dofinansowania w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i Komisji Europejskiej oraz kwota przedmiotowej pożyczki nie może przekroczyć 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dodatkowo przy udzieleniu dofinansowania w formie pożyczki, kwalifikowane będą także koszty nabycia środków trwałych, wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu LIFE, które nie są kwalifikowane ze środków KE - informuje Fundusz.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]