WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Zielona i mniej zanieczyszczona

  • 21 stycznia 2022 10:06
  • Autor: AMC
Reklama

Jaka Metropolia w 2035 roku? Zielona i mniej zanieczyszczona, przyjazna mieszkańcom, oferująca dobrą jakość życia z dobrym systemem komunikacji, innowacyjna i nowoczesna. Taki obraz Metropolii przyszłości uzyskaliśmy w badaniach ankietowych mieszkańców. Zostały one przeprowadzone ostatnim kwartale 2021 roku w ramach toczących się prac nad Strategią Rozwoju Metropolii. Wzięło w nich udział ok. 1,4 tys. osób. Ankiety były dostępne online oraz w miejscach publicznych - informuje GZM.

Najważniejsze wyzwania wskazywane przez mieszkańców dla GZM do 2027 r. to przede wszystkim poprawa jakości środowiska, zwiększenie dostępności przyjaznego środowisku transportu zbiorowego (w szczególności szynowego), transformacja przemysłowa (górnictwo) oraz tworzenie szerokiej oferty transportu zapobiegającej wykluczeniu komunikacyjnemu.

Kluczowe działania rekomendowane przez mieszkańców wspierające rozwój Metropolii dotyczyły przede wszystkim rozwoju transportu publicznego i zbiorowego, ochrony i tworzenia nowych terenów zielonych, poprawy jakości standardów planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczenia niskiej emisji oraz zanieczyszczeń z przemysłu i transportu.

Strategia Rozwoju GZM ma być gotowa do końca 2022 r. Wyznaczy m.in. cele i kierunki jej rozwoju, a także komponent planistyczny w postaci modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej związku metropolitalnego.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]