REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Centralna Baza Emisyjności Budynków. Ile deklaracji wpłynęło z gmin Metropolii?

  • 7 lutego 2022 13:36
  • : : autor: AMC
Reklama

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował ranking gmin dotyczący spisu do CEEB. Pod koniec styczna w bazie znalazło się 1,2 miliona deklaracji o emisyjności. Jak wygląda sytuacja w gminach Metropolii?  Liderem jest Chełm Śląski. 

GZM przypomina, że Baza Emisyjności Budynków (CEEB) została uruchomiona 1 lipca 2021 roku. Jest to elektroniczna baza do gromadzenia i udostępniania informacji o budynkach i lokalach w zakresie źródeł ciepła, źródeł spalania paliw  o nominalnej mocy nie przekraczającej 1 MW. Obowiązkiem złożenia deklaracji są objęci właściciele i zarządcy nieruchomości spełniających kryteria sprawozdawczości.

Na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  został opublikowany ranking gmin dotyczący wpisu do CEEB. Dopiero w tym roku można zaobserwować znaczący wzrost składanych deklaracji. W ciągu niecałego miesiąca złożono ich ponad pół miliona. Na dzień 25 stycznia 2022 roku  jest ich w bazie ponad  milion dwieście tysięcy.

Ranking gmin powstał w oparciu o liczbę punktów adresowych przypisanych do obszaru danej gminy.

Na terenie Metropolii gminy, w których udało się zebrać już ponad 20 proc. ankiet od osób i podmiotów objętych obowiązkiem deklaracji, to: Chełm Śląski, Gierałtowice, Imielin, Radzionków, łaziska Górne i Wyry. Nieźle wypadają też: Lędziny, Kobiór, Mikołów i Wojkowice. Pozostałe gminy do tej pory nie przekroczyły 15 proc. punktów adresowych.

- Zmotywować właścicieli budynków do składania deklaracji można na wiele sposobów. Niektóre gminy zdecydowały się na zatrudnienie profesjonalnych ankieterów, którzy często są też doradcami energetycznymi. Osoby takie same udają się do wszystkich budynków ułatwiając wypełnianie i zbierając ankiety o sposobie ogrzewania i stopniu termomodernizacji budynków - czytamy w informacji prasowej.

Są też gminy, które uzależniają wypłatę dofinansowania do wymiany źródła ciepła bądź instalacji OZE od wpisania budynku do CEEB.

No i oczywiście jest mechanizm ustawowy wskazujący na wysokość kary za niewypełnienie w terminie ankiety; kara grzywny w wysokości do 500 zł, jeżeli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Kogo dotyczy ten obowiązek? Każdego właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, który posiada jedno lub więcej źródeł ciepła o mocy do 1 MW.

Deklaracje można składać do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, za pośrednictwem internetowego formularza powiązanego z Profilem Zaufanym umożliwiającego korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub odpowiadającej mu wersji papierowej w terminach: 14 dni dla nowo powstałych budynków – należy zgłosić wnioskiem o zakończenie budowy lub uzyskać decyzję o pozwolenie na użytkowanie (co oznacza, że dla nowo powstałych budynków należy złożyć wniosek o zakończenie budowy lub wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie budynku i 12 miesięcy od dnia ogłoszenia komunikatu w przypadku właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, którzy eksploatowali przed dniem wejścia w życie przepisów źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]