WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Duże zainteresowanie inwestorów emisją akcji PGE

  • 8 kwietnia 2022 14:22
  • : : autor: AMC
Reklama

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła proces budowania księgi popytu, podczas którego inwestorzy zgłosili chęć nabycia wszystkich oferowanych akcji. W ramach procesu ustalono cenę emisyjną 8,55 zł, co pozwoliło na osiągniecie łącznej wartości emisji akcji serii E na poziomie 3,2 mld zł - informuje spółka.

Ogłoszona oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony kilkudziesięciu podmiotów, w tym również pochodzących z zagranicy m.in. z Wielkiej Brytanii czy Czech. Wraz z zakończeniem procesu budowania księgi popytu Zarząd podjął decyzję o ustaleniu ceny emisyjnej oraz przyjął wstępną listę przydziału akcji dla inwestorów. W najbliższych dniach z poszczególnymi inwestorami będą zawierane umowy objęcia akcji oraz podejmowane działania w celu zarejestrowania nowej emisji.

- Zaraz po podpisaniu umowy planowania akcji, uruchomiliśmy proces budowania księgi popytu na akcje serii E, który dzisiaj z sukcesem zakończyliśmy. Wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów, którzy wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w nowej emisji. Cieszy nas wysokie zainteresowanie ofertą nie tylko wśród akcjonariuszy, lecz również nowych inwestorów. Dziękujemy naszym inwestorom za zaufanie i wsparcie przyspieszenia transformacji energetycznej. Pozyskane z emisji 3,2 mld zł wzmocnią Grupę PGE i pozwolą na realizację naszych planów inwestycyjnych - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zdecydowało 6 kwietnia 2022 r. o emisji akcji serii E. Zgodnie z przyjętą uchwałą emisja kierowana jest do uprawnionych inwestorów z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy. W wyniku emisji PGE Polska Grupa Energetyczna zamierza pozyskać prawie 3,2 miliardy zł, które przeznaczy na inwestycje w trzech obszarach: rozwoju dystrybucji energii elektrycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacji wytwarzania poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]