WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

7 milionów na ochronę zagrożonych gatunków nietoperzy w Polsce, Rumunii i Słowacji

  • 17 maja 2022 12:47
  • : : autor: AMC
Reklama

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” otrzyma ponad 7 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt LIFE pn. „PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu – ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, którego polskim współbeneficjentem jest Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Całkowity budżet projektu wynosi ponad 21 mln zł. W realizację projektu włączą się także: rumuńskie Stowarzyszenie Centrum Badań i Ochrony Nietoperzy, czeskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy oraz słowackie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy. Realizacja inwestycji potrwa do września 2026 roku. Umowa współfinansowania przez NFOŚiGW wyżej wskazanego projektu została zawarta 10 maja 2022 r. - informuje fundusz.

Celem projektu jest utrzymanie i poprawa stanu ochrony 9 zagrożonych gatunków nietoperzy w trzech krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska podkreśla: - Program LIFE to wyjątkowy mechanizm pomagający polskim podmiotom przygotować wnioski, skutecznie konkurujące z aplikacjami składanymi z całej Europy. LIFE pozwala realizować ambitne projekty na rzecz środowiska i klimatu, chroniące i wspierające nasze naturalne dziedzictwo. Co ważne NFOŚiGW pomaga w tym, zarówno udostępniając swoje środki, co czyni dostępny poziom dofinansowania szczególnie atrakcyjnym, jak i dzieląc się ekspercką wiedzą, bezcenną zwłaszcza dla partnerów stawiających pierwsze kroki w ekologicznych projektach międzynarodowych.

- Dzika natura nie zna granic, dobrze by – jak to ma miejsce w omawianym projekcie - nie znała ich także nasza pomoc niesiona zwierzętom w potrzebie. Wspólna, transgraniczna inicjatywa „PODKOWIEC PLUS” pozwoli na zabezpieczenie stanowisk o dużym znaczeniu dla najbardziej zagrożonych gatunków nietoperzy, proaktywną ochronę oraz rozszerzenie wsparcia instytucjonalnego w tym zakresie – wyjaśnia ideę projektu Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Wynikiem realizacji projektu będzie: poprawa stanu schronień rozrodczych – powstanie 10 wież dla nietoperzy, zwiększenie liczby zimowisk nietoperzy poprzez budowę 5 hibernakulów, polepszenie stanu żerowisk poprzez budowę 3 stawów, stworzenie 100 optymalnych schronień i zwiększenie bezpieczeństwa lokalnych populacji nietoperzy, rozrost populacji podkowca małego i nocka orzęsionego o 10 proc. Dodatkowo przeprowadzony zostanie monitoring 108 dotychczasowych schronień nietoperzy znajdujących się na obszarze projektu.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]