REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Enea ze wzrostami wyników finansowych i operacyjnych

  • 25 maja 2022 14:04
  • : : autor: AMC
Reklama

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Enea wypracowała zgodne z oczekiwaniami wyniki finansowe oraz operacyjne. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 43 proc. wzrosły przychody ze sprzedaży, a EBITDA Grupy była wyższa o ponad 14 proc. Zysk netto okresu sprawozdawczego wzrósł r/r o 33,5 proc. W I kwartale 2022 r. Enea rozpoczęła przeprowadzoną z sukcesem emisję akcji, dzięki której pozyskała ponad 750 mln zł na realizację projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji - informuje spółka.

W I kwartale 2022 r. Grupa Enea wypracowała 1,16 mld zł EBITDA oraz ponad 7,2 mld zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto Grupy wyniósł blisko 548 mln zł. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wyniósł 6,2 TWh. Grupa wytworzyła 6,5 TWh energii elektrycznej. W Pile rozpoczęła pracę nowa instalacja kogeneracyjna Miejskiej Energetyki Cieplnej (spółki z Grupy Enea), która od stycznia 2022 r. dostarcza mieszkańcom miasta ciepło i prąd.

Enea przeprowadziła emisję akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Dzięki emisji nowych akcji, spółka pozyskała środki, które pozwolą zasilić budżet inwestycji w obszarze dystrybucji kwotą ponad 750 mln zł. W I kwartale 2022 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 1,06 mld zł (wzrost r/r o 132 mln zł, tj. o 14 proc.). Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 43 proc. i wyniosły 7,2 mld zł. Zysk netto okresu sprawozdawczego wzrósł o 33,5 proc. i wyniósł blisko 548 mln zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA ukształtował się na bezpiecznym poziomie 0,72. Od stycznia do marca 2022 r. Grupa wydała 494 mln zł na inwestycje.

Koncern energetyczny odnotował dobre wyniki w poszczególnych obszarach działalności. EBITDA wypracowana w obszarze wytwarzania wyniosła 620 mln zł (wzrost r/r o 253 mln zł). Jej znaczący wzrost odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych (o 192 mln zł), na co wpływ miał wzrost marży na wytwarzaniu oraz wzrost przychodów z Rynku Mocy, jednakże przy jednoczesnym spadku marży na obrocie i Rynku Bilansującym. W Segmencie OZE odnotowano wzrost wyniku EBITDA r/r o ponad 40 mln zł, a w Segmencie Ciepło – o 20 mln zł r/r. W omawianym okresie Grupa Enea wytworzyła 6,5 TWh energii elektrycznej, notując wzrost wolumenu produkcji o 6,7 proc. r/r. Wpływ na to miała m.in. większa dyspozycyjność bloków konwencjonalnych w Elektrowni Połaniec. Produkcja ze źródeł odnawialnych wzrosła o 7 proc. r/r i wyniosła 558 GWh. Wzrost związany był z warunkami wietrznymi i większą dyspozycyjnością Zielonego Bloku. Nieznacznie, o 0,5 proc. r/r spadła sprzedaż ciepła, która wyniosła 2,6 PJ.

W styczniu 2022 r. Grupa Enea uruchomiła nowe źródło kogeneracyjne. Instalacja MEC Piła, oparta o trzy silniki gazowe i kolektory słoneczne, będzie produkować rocznie 140 567 GJ ciepła oraz prawie 42 MWh energii elektrycznej. Włączenie nowoczesnej elektrociepłowni do pilskiego systemu przełożyło się na redukcję zużycia węgla o około 7,5 tys. t rocznie. Inwestycja kosztowała prawie 50 mln zł.

Strona 1 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]