WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Grupa TAURON: 2 mld zł EBITDA w pierwszym kwartale

  • 26 maja 2022 09:07
  • : : autor: AMC
Reklama

W I kwartale 2022 r. Grupa TAURON wypracowała przychody na poziomie wyższym o 52 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów były wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, co jest wypadkową wyższych uzyskanych cen oraz nieznacznie wyższego wolumenu jej sprzedaży. Pozytywny wpływ miały także wyższe przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, dzięki dokonanej w I kwartale 2022 r. sprzedaży posiadanej nadwyżki 1 717 000 uprawnień do emisji CO2, przy jednoczesnym zakupie tego wolumenu w produkcie terminowym EUA MAR'23 z przeznaczeniem na cele umorzenia uprawnień za 2022 r. Nadwyżka uprawnień do emisji CO2 ponad potrzeby umorzenia za 2021 r. powstała w związku z awarią i postojem bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. Grupa TAURON wygenerowała prawie 2 mld zł EBITDA, co jest wynikiem o 13 proc. wyższym niż przed rokiem. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 900 mln zł w porównaniu do 839 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2021 r.

Największy udział w EBITDA Grupy TAURON mają segmenty: Wytwarzanie (46 proc. udziału), Dystrybucja (44 proc. udziału) oraz Segment OZE, który odpowiada za 10 proc. łącznej EBITDA Grupy.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I kwartału br. wyniósł 2,6x i był wyższy o 0,2x w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r.

Inwestycje

Strona 3 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]