WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

PGE Kogeneracja współpracuje Politechniką Wrocławską

  • 27 lipca 2022 08:48
  • Opracowała: AMC
Reklama

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej podpisały porozumienie o współpracy dotyczące wspólnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych i praktyk studenckich - informuje spółka.

W ramach podpisanego 25 lipca porozumienia strony zadeklarowały m.in. wymianę informacji naukowych, publikacji i materiałów dydaktycznych, udział w akcjach edukacyjnych i dydaktycznych, szczególnie w zakresie popularyzacji tematyki związanej z ochroną klimatu. KOGENERACJA umożliwi studentom realizację praktyk, staży zawodowych i prac dyplomowych.

Współpraca z Politechniką Wrocławską ma dla KOGENERACJI charakter priorytetowy. W lutym br. spółka podpisała porozumienie z Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym, którego studenci od wielu lat odbywają praktyki we wrocławskiej elektrociepłowni, uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych, które umożliwiają im zapoznanie się z praktyczną stroną wybranej specjalizacji.

- Cieszę się, że rozszerzamy współpracę z Politechniką Wrocławską o kolejny jej wydział, szczególnie, że dotyczy to Wydziału Inżynierii Środowiska – mówi Andrzej Jedut, prezes KOGENERACJI.

– Chcemy studentom prezentować nasze osiągnięcia w zakresie dbałości o środowisko, sposób funkcjonowania instalacji do odsiarczania i odazotowania spalin, produkcji ciepła z biomasy. W Siechnicach pod Wrocławiem prowadzimy budowę elektrociepłowni gazowo-parowej, która wpisuje się w strategię Grupy PGE zakładającej dekarbonizację obszaru ciepłownictwa. Celem strategicznych Grupy PGE jest wzrost udziału paliw niskoemisyjnych do 70 proc. w produkcji ciepła do roku 2030 - dodaje.

Prof. Bartosz Kaźmierczak, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska: - Umowa z KOGENRACJĄ zacieśniania naszą dotychczasową współpracę i otwiera kolejne obszary wspólnej działalności naukowej i edukacyjnej. Nasz Wydział oferuje swój potencjał naukowy i badawczy, a nasi studenci zyskują unikalną okazję poznania praktycznej strony systemów i technologii ciepłowniczych oraz ochrony środowiska. Szczególne znaczenie ma dla nas to, że współpracujemy z dużym, lokalnym przedsiębiorstwem energetycznym o znaczącym wpływie na poprawę jakości środowiska w naszym mieście i wykorzystującym do tego najnowsze technologie ochrony środowiska.

Współpraca z KOGENRACJĄ dotyczy obszarów odpowiadających kształceniu i badaniom naukowym prowadzonym przez nasz Wydział. Studenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowywani do działań inżynierskich z zakresu m.in. ciepłownictwa i ogrzewnictwa, efektywności energetycznej oraz OZE, a po studiach mogą uzyskać uprawnienia do projektowania instalacji z tego obszaru. Nasz nowy kierunek Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i Ochrona Klimatu daje wiedzę i umiejętności do działań z obszaru oczyszczania gazów, ochrony klimatu, monitoringu stanu środowiska oraz oceny wpływu obiektów przemysłowych i inwestycji na środowisko. Ogromnie cieszymy się z podpisanej umowy oraz z korzyści, jakie przyniesie ona obu Stronom porozumienia.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]