REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Jak usprawnić przeładunek węgla?

  • 28 lipca 2022 10:00
  • Opracowała: AMC
Reklama

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla przez spółki zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Autorem tym zmian jest Ministerstwo Infrastruktury.

- Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, rząd chce zwiększyć potencjał w zakresie przeładunku węgla. Chodzi m.in. o zabezpieczenie dodatkowych zdolności przeładunkowych przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – z wykorzystaniem portów morskich Litwy i Łotwy, a także innych dostępnych portów morskich - informuje resort.

Biuro prasowe ministerstwa przypomina, że aktualna sytuacja geopolityczna, spowodowana konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zwiększa zapotrzebowanie na odpowiednio przygotowaną infrastrukturę do obsługi nośników energii, w tym w postaci morskich terminali przeładunkowych węgla.

- Uzasadnia to zwiększenie potencjału w zakresie przeładunków nośników energii celem zabezpieczenia dodatkowych zdolności przeładunkowych węgla przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – z wykorzystaniem portów morskich Litwy i Łotwy, a także innych dostępnych portów morskich - czytamy w komunikacie.

Rząd uznał za zasadne pilne realizowanie przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej inwestycji – w celu zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla w polskich portach morskich. Uchwała wpisuje się. w realizację założeń „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]