REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Zgoda Akcjonariuszy PKN ORLEN na połączenie z PGNiG

  • 28 września 2022 14:59
  • Opracowała: AMC
Reklama

Aż 81,85 proc. akcjonariuszy PKN ORLEN obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyraziło zgodę na połączenie z Grupą PGNiG. Kolejnym krokiem do finalizacji fuzji będzie decyzja w tej sprawie Akcjonariuszy PGNiG. Połączenie uwolni znaczące synergie, które przełożą się na konkretne korzyści dla obu spółek, ich Akcjonariuszy, klientów i pracowników. Ważnym efektem fuzji będzie stabilizacja dostaw surowców energetycznych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski. Zgodę na przeprowadzenie transakcji wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyniku fuzji PKN ORLEN oraz PGNiG, a wcześniej także Grupy LOTOS, udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona - czytamy w komunikacie.

- Akcjonariusze PKN ORLEN, wyrażając zgodę na połączenie z PGNiG, potwierdzili, że podejmujemy właściwe decyzje, ważne dla przyszłości obu spółek i polskiej gospodarki. To także jasny sygnał, że dla bezpieczeństwa energetycznego Polski konieczna jest budowa silnego, zintegrowanego koncernu, o zdywersyfikowanych przychodach, odpornego na niezwykle dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Fuzja PKN ORLEN i PGNiG to kolejny ważny krok w tym kierunku. Umożliwi ona wykorzystanie w pełni mocnych stron spółek i zwiększy wartość nowej Grupy ORLEN. Staniemy się silnym partnerem, skutecznie konkurującym na wszystkich rynkach – mówi Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN.

Połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie, w ramach którego cały majątek spółki PGNiG S.A. (spółka przejmowana) zostanie przeniesiony na PKN ORLEN S.A. (spółka przejmująca). W momencie przejęcia akcjonariusze PGNiG w miejsce posiadanych akcji obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się jego akcjonariuszami.

- Fuzja PKN ORLEN i PGNiG będzie gwarancją stabilnych dostaw surowców, w tym gazu ziemnego. Połączenie spółek umożliwi optymalizację i integrację własnego wydobycia węglowodorów na rynkach, na których spółki już dzisiaj są obecne, w szczególności na norweskim, ale też m.in. kanadyjskim i pakistańskim oraz polskim. Możliwe będzie także skoordynowanie działań w zakresie dywersyfikacji źródeł surowców energetycznych, w tym dalszy rozwój zróżnicowanego portfela dostaw LNG - czytamy.

W wyniku fuzji możliwe będzie także efektywniejsze zarządzanie bazą surowców, co ograniczy ryzyko wynikające ze zmienności rynku ropy i gazu, a także zwiększenie skali wykorzystania unikalnego potencjału PGNiG w zakresie realizacji projektów poszukiwawczych (w odniesieniu do badań geologicznych i wierceń). W konsekwencji połączenie PKN ORLEN i PGNiG przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, które jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]