REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Zwiększona ochrona przeciwpowodziowa Krakowa

  • 28 października 2022 13:30
  • Opracowała: AMC
Reklama

Do końca roku ma zakończyć się budowa ponad 2-kilometrowej ściany przeciwpowodziowej, przebiegającej po obu brzegach rzeki Serafy w krakowskiej dzielnicy Bieżanów. Rozpoczęły się prace nad inwestycją, która zwiększy ochronę przeciwpowodziową Krakowa - czytamy w komunikacie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, wspólnie z Miastem Kraków, podpisało umowę z wykonawcą, dzięki której powstanie winylowa ściana przeciwpowodziowa, przebiegająca po obu stronach rzeki Serafy, poniżej zbiornika retencyjnego Bieżanów. Inwestycja jest kolejnym etapem zadania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Serafy”. Podobny mur, również z grodzic winylowych, powstał na prawym brzegu rzeki, w rejonie osiedla Złocień. Koszt inwestycji, zrealizowanej przez PGW Wody Polskie, wyniósł prawie 2 mln zł.

– Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio przygotować polskie miejscowości do nasilających się przez zmiany klimatu powodzi. Mając świadomość, że zjawisko to w bardzo krótkim czasie może spowodować duże straty dla społeczeństwa, inwestujemy w rozwiązania, które zabezpieczą mieszkańców przed jego skutkami. Przy okazji chciałbym podziękować Miastu Kraków za owocną współpracę w tej sprawie – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rzeka Serafa na terenie Krakowa przebiega przez tereny intensywnie zurbanizowane. W sytuacji coraz częściej pojawiających się intensywnych opadów stanowi ona realne zagrożenie dla zabudowanych terenów przyległych oraz istniejącej infrastruktury. Wykonanie muru przeciwpowodziowego o łącznej długości ponad 2 km powstrzyma wody rzeki Serafy przed zalewaniem Bieżanowa i jego okolic.

W wyniku prac koryto rzeki Serafy zostanie dostosowane do aktualnie występujących warunków przepływu i obecnego zagospodarowania przyległych terenów. Jego parametry zostaną skorygowane tak, aby uzyskać odcinkowo efekt zwiększenia pojemności. Wartość inwestycji wynosi blisko 10 mln zł i jest w pełni finansowana przez Gminę Miejską Kraków.

Obecnie PGW Wody Polskie realizuje również inne działania ochronne w rejonie Krakowa: kaskadę 5 zbiorników przeciwpowodziowych - dwóch na rzece Serafie i trzech na potoku Malinówka.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]