WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Wyniki Grupy Ferrum po trzech kwartałach 2022 r.

  • 25 listopada 2022 17:43
  • Opracowała: AMC
Reklama

Według podanych przez FERRUM S.A. wstępnych wyników skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej FERRUM po trzech kwartałach wzrosły o ok. 53 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosły ok. 719,0 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł ok. 27,4 mln, a zysk netto ok. 8,8 mln zł - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym Spółka FERRUM S.A. odnotowała ok. 654,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co daje ok. 57 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Zysk operacyjny Spółki wzrósł do poziomu ok. 24,7 mln zł i był ok. 29 proc. wyższy w porównaniu z 9 miesiącami 2021 r.. Zysk netto zamknął się na poziomie ok. 8,5 mln zł i m.in. z powodu wyższych kosztów finansowych był niższy o ok. 2,2 mln zł w stosunku do zysku netto za trzy kwartały 2021 r.

- W ciągu trzech kwartałów br. Grupa Kapitałowa FERRUM osiągnęła blisko 720 mln zł, co oznacza wzrost przychodów na poziomie ok. 50 proc. r/r. Od początku roku duży nacisk kładziemy na dywersyfikację dostawców stali, co w dużej mierze przełożyło się na efektywne wykorzystanie posiadanego przez Grupę potencjału. Potwierdzeniem tych działań jest wygenerowany skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie ok. 27,5 mln zł. Bez zakłóceń realizujemy dostawy rur przy projektach prowadzonych przez Operatora Gazowego Gaz-System S.A., z którym we wrześniu br. podpisaliśmy kolejną umowę ramową na cztery lata. Rynek stali ustabilizował się w drugiej połowie br. jednak ze względu na wojnę w Ukrainie sytuacja nadal jest niepewna i wymaga stałego monitorowania - mówi Krzysztof Kasprzycki, Prezes FERRUM S.A.

Zdaniem Kasprzyckiego aktualnie obserwowany umiarkowany optymizm na rynku stali wynika głównie z wysokich cen energii i mediów, których wysoki poziom ma bezpośrednie przełożenie na realizację zarówno już rozpoczętych inwestycji, jak i tych planowanych.

- Niezależnie od prowadzenia bieżącej działalności realizujemy również szereg projektów ważnych z punktu widzenia dłuższej perspektywy czasowej dla FERRUM. Działania z obszaru rozwoju podejmujemy głównie z myślą o planowanych zmianach w strukturze krajowego mixu energetycznego. Kontynuujemy prace nad „inteligentną” rurą „SmartPipe”, która docelowo może stać się innowacyjnym standardem dla segmentu rynków przesyłowych. Równolegle aktywnie działamy również na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Budowany przez nas potencjał wzmocni naszą pozycję jako dostawcę rur dla ekologicznego środowiska wodorowego - mówi Krzysztof Kasprzycki, Prezes FERRUM S.A.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]