REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Grupa Enea prezentuje wyniki po trzech kwartałach 2022 r.

  • 28 listopada 2022 16:40
  • Opracowała: AMC
Reklama

W Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA r/r o 31,3 mln zł, głównie na skutek wzrostu marży jednostkowej. Przez trzy kwartały 2022 r.  Grupa Enea wytworzyła 20,2 TWh energii elektrycznej, notując wzrost wolumenu produkcji o ponad 3% r/r. Niższy r/r był wolumen produkcji energii ze źródeł odnawialnych, który wyniósł blisko 1,5 TWh. Sprzedaż ciepła wzrosła nieznacznie i wyniosła 4,9 PJ (petadżuli).

W obszarze dystrybucji wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 981,8 mln zł (spadek r/r o 49,4 mln zł). To efekt wyższego poziomu kosztów operacyjnych, przy jednocześnie wyższym poziomie zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. W trzech kwartałach 2022 r. Enea Operator dostarczyła 15,2 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Przez ten czas do sieci dystrybucyjnej Enei Operator zostało przyłączonych ponad 35,9 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o łącznej mocy 346 MW. Obecnie do sieci Enei Operator przyłączonych jest ponad 144 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 1 176 MW. 

Wynik EBITDA obszaru obrotu wyniósł 293,1 mln zł, wzrost r/r o 116,8 mln zł. Ten wynik to efekt wyższego poziomu zrealizowanej marży na rynku detalicznym i wyższego wyniku z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO₂. Jednocześnie, odnotowano wzrost kosztów rezerw z tytułu roszczeń wypowiedzianych umów dotyczących Praw Majątkowych dla OZE oraz wzrost rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia.

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 17,8 TWh i był niższy r/r o 2,3%. Spadek spowodowany był zmianą portfela Klientów. W segmencie odbiorców biznesowych odnotowano wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 259 GWh, tj. o 1,9%. W segmencie odbiorców indywidualnych wolumen sprzedaży energii elektrycznej był niższy r/r o 149 GWh, tj. o 4,1%.

Przychody Grupy Lubelski Węgiel Bogdanka wyniosły 2 030,1 mln zł. Wynik EBITDA obszaru wydobycia ukształtował się na poziomie 675,8 mln zł, wzrost r/r o 131,1 mln zł. Wynik EBITDA GK LWB wyniósł 676,4 mln zł, zysk operacyjny to 374 mln zł, a zysk netto wyniósł 310,3 mln zł. Zarówno produkcja jak i sprzedaż węgla handlowego w omawianym okresie wyniosły 7,2 mln ton, w samym III kwartale, produkcja wyniosła 1,6 mln ton, sprzedaż ukształtowała się na poziomie 1,9 mln ton

Strona 2 z 4
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]