REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Rozporządzenie MKiŚ aktualizujące przepisy wykonawcze do tzw. ustawy o źródłach ciepła

  • 29 listopada 2022 17:34
  • Opracowała: AMC
Reklama

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało rozporządzenie, które aktualizuje przepisy wykonawcze do ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dalej: ustawa o źródłach ciepła) - informuje resort.

W ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadzono następujące zmiany dotyczące dodatków dla podmiotów wrażliwych:

- rozszerzono katalog tzw. podmiotów wrażliwych o związki zawodowe w zakresie, w jakim zużywają one ciepło na potrzeby podstawowej działalności (art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. s ustawy
o źródłach ciepła);

- przewidziano możliwość otrzymania dodatku także przez te podmioty wrażliwe, których główne źródło ciepła nie jest wpisane do CEEB, ale które jest źródłem spalania paliw wymagającym uzyskania pozwolenia albo zgłoszenia na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) (art. 26 w ust. 1 pkt 2 ustawy o źródłach ciepła).

W konsekwencji zmian opublikowano nowy wzór wniosku dla podmiotów wrażliwych - rozporządzenie Ministra Klimatu Środowiska z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 2432). 

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]