REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Jastrzębska Spółka Węglowa przygotowuje strategię do 2030 roku

  • 4 grudnia 2017 11:10
  • : : autor: Anna Zych
Reklama

Największy producent węgla koksującego w Europie – Jastrzębska Spółka Węglowa - zapowiada ogłoszenie w najbliższych tygodniach swojej strategii funkcjonowania do 2030 r. O podstawowych założeniach tego dokumentu mówi Artur Dyczko, wiceprezes Spółki ds. strategii i rozwoju.

Nadrzędnym celem strategicznym Jastrzębskiej Spółki Węglowej do roku 2030 jest wzrost wartości spółki, a przez to zapewnienie bezpieczeństwa całej Grupie Kapitałowej JSW – wskazuje Artur Dyczko, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. strategii i rozwoju.

- Na ten cel nadrzędny składają się cele cząstkowe, z których najważniejszym jest dostęp do zasobów węgla koksowego, przez rozwinięcie odpowiedniego planu inwestycyjnego, polityki dojścia do tych złóż, uzyskania koncesji i budowy nowych poziomów wydobywczych. Z tym wiążą się nasze wszystkie inwestycje do 2030 roku – wyjaśnia wiceprezes.

Artur Dyczko informuje, że Spółka zamierza zwiększyć udział węgla koksowego w strukturze swojej produkcji do 85 proc. w 2030 r. Podkreśla jednak, że po zrealizowaniu inwestycji w zakładach przeróbczych spółki cel ten może być zrealizowany szybciej.

Grupa JSW chce być także stabilnym producentem ok. 3,5 mln t koksu i wszystkie swoje zamierzenia wdrażać poprzez innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne, które mają docelowo wpłynąć na wzrost efektywności prowadzonego procesu technologicznego.

- Schodzimy z eksploatacją coraz głębiej, więc prawdopodobnie będzie się to wiązało z kosztami i niełatwo będzie pozostać na rynku jako efektywny producent – dodaje Artur Dyczko.

Jastrzębska Spółka Węglowa po dziewięciu miesiącach br. osiągnęła zysk netto w wysokości 1,79 mld zł. W analogicznym okresie ub.r. GK JSW odnotowała stratę w wysokości 286,4 mln zł netto.

EBITDA Grupy Kapitałowej po dziewięciu miesiącach ukształtowała się na poziomie 2,82 mld zł (przed rokiem 360,9 mln zł). Przychody Grupy ze sprzedaży osiągnęły poziom 6,68 mld zł, były więc o 2,12 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. To efekt znacznego wzrostu cen węgla koksowego i koksu.

W ciągu trzech kwartałów br. JSW wyprodukowała 11,3 mln t węgla oraz 2,6 mln t koksu. Udział węgla koksowego w łącznej produkcji węgla wyniósł 71,7 proc., wobec 67,5 proc. przed rokiem.

Łączna sprzedaż węgla w ciągu dziewięciu miesięcy, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, to 11 mln t, a koksu 2,6 mln t. Średnia cena węgla wzrosła aż o 85,6 proc. wobec analogicznego okresu ub.r., odpowiednio cena węgla koksowego była wyższa o108 proc., zaś cena węgla do celów energetycznych o 11,3 proc. Średnia cena koksu sprzedanego w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. wzrosła o 75,7 proc. (bez uwzględniania sprzedaży koksu z WZK Victoria) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]