REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Inwestycje w OZE pomogą w odbudowie gospodarki

  • 20 kwietnia 2020 14:50
  • Autor: PARA
Reklama

Perspektywy pokazują, że inwestycje niskoemisyjne przyniosłyby znaczne korzyści, przy ośmiokrotnie wyższych oszczędnościach niż koszty, gdyby uwzględniono ograniczenia zewnętrzne dla zdrowia i środowiska. Bezpieczna dla klimatu ścieżka wymagałaby skumulowanych inwestycji energetycznych w wysokości 110 bilionów dolarów do 2050 r., Ale osiągnięcie pełnej neutralności emisji dwutlenku węgla dodałoby kolejne 20 bilionów dolarów.

Prognozy dotyczyły także ścieżek transformacji energetycznej i społeczno-ekonomicznej w 10 regionach na całym świecie. Pomimo zróżnicowanych ścieżek, oczekuje się, że we wszystkich regionach zwiększy się udział energii odnawialnej, a do 2050 r. Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Łacińska, Unia Europejska i Afryka Subsaharyjska osiągną 70-80 proc. udziału w swoich całkowitych miksach energii. Podobnie, przestawienie na energię z oze zastosowań końcowych, takich jak wytwarzanie ciepła i elektryczny transport, wzrosłoby wszędzie, przekraczając 50 proc. w Azji Wschodniej, Ameryce Północnej i znacznej części Europy. Wszystkie regiony znacznie zwiększyłyby także swój dobrobyt i odnotowałyby wzrost liczby miejsc pracy w sektorze energetycznym przekraczający ich stratę w sektorze paliw kopalnych.  Oczywiście w gospodarkach regionalnych przyrosty miejsc pracy rozkładałyby się nierównomiernie. Podobnie wzrost PKB w regionach wykazywałby znaczne różnice, większość mogłaby oczekiwać zysków.

Prognoza podsumowuje, że silniejsza koordynacja na poziomie międzynarodowym, regionalnym i krajowym będzie równie ważna, a wsparcie finansowe będzie w razie potrzeby kierowane do najbardziej narażonych krajów i społeczności. Jako partner Platformy Inwestycji Klimatycznych, uruchomionej w celu zwiększenia wykorzystania czystej energii, IRENA przyspieszy wspólne działania ukierunkowane na pomoc krajom w tworzeniu sprzyjających warunków i odblokowaniu inwestycji w oze.

- Rządy stoją przed trudnym zadaniem opanowania sytuacji kryzysowej przy jednoczesnym wprowadzeniu znacznych środków stymulujących i naprawczych. Kryzys ujawnił głęboko zakorzenione słabości obecnego systemu. Perspektywy IRENA pokazują sposoby budowania bardziej zrównoważonych, sprawiedliwych i odpornych gospodarek poprzez dostosowanie krótkoterminowych działań naprawczych do średnio- i długoterminowych celów porozumienia paryskiego i agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju - powiedział dyrektor generalny IRENA, Francesco La Camera.

- Przyspieszając inwestycje w odnawialne źródła energii i czyniąc transformację energii integralną częścią szerszego ożywienia gospodarczego, rządy mogą osiągnąć wiele celów gospodarczych i społecznych w dążeniu do stabilnej przyszłości, która nie pozostawia nikogo za sobą - dodał.

Strona 2 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (1)Napisz komentarz

Radek
21 kwietnia 2020 06:29
Ile będzie kosztował serwis i podzespoły do wiatraków ? Jak nie będzie miała swojej energii z węgla Ile kosztuje godzina pracy dźwigu ? Czy tak jak turbina do mercedesa w salonie 30 000 zł , że składając samochód z części serwisu wyjdzie 10 krotnie droższy od nowego Wiatraki Turbiny nie są polskiej produkcji dzisiaj macie tanio a za 20 lat będziecie jeść z ręki niemcom

Napisz swój komentarz

GWZMZ
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]