WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Bez rozwoju OZE nie będzie neutralności klimatycznej

  • 21 kwietnia 2020 10:23
  • : : autor: AMC
Reklama

Dla osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r. niezbędny jest dynamiczny rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii - uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan.

Związek przygotował i przekazał do Komisji Europejskiej stanowisko do dokumentu Komisji Europejskiej pt. 2030 Climate Target Plan - Inception Impact Assessment. Zdaniem ekspertów Lewiatana długofalową ambicją Unii powinno być dążenie do rozwoju opartego na energii odnawialnej. Jak pokazują analizy KE podniesienie celu klimatycznego do 2030 r. do 55 proc. pociągałoby za sobą konieczność znacznie wyższego udziału OZE niż 32 proc. uzgodnione w obecnych ramach do 2030 r.

Zgodnie z analizami i ocenami KE na podstawie przedłożonych przez kraje członkowskie Krajowych planów na rzecz energii i klimatu (KPEiK), Unia nie osiągnie w pełni celu 32 proc. OZE. Stwierdzono lukę w wysokości 0,1-1,6 pkt proc.

- Zwiększenie udziału OZE w mikście energetycznym do 2030 r. jest konieczne, aby osiągnąć wyższe redukcje emisji gazów cieplarnianych. Ale samo zwiększenie celu redukcyjnego nie wystarczy, a dokładna ocena docelowych założeń i polityk wspierających realizację polityki klimatyczno-energetycznej powinna stanowić integralną część oceny skutków do 2030 r. Warto byłoby rozważyć ponowną ocenę obecnego projektu celów redukcyjnych - mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

W ostatnich latach na świecie znacznie spadły koszty energii odnawialnej. Kluczowe znaczenie ma zatem uwzględnienie tych redukcji kosztów w modelowaniu systemu energetycznego wykonanym na potrzeby scenariuszy ścieżki transformacyjnej do 2030 r. Przykładowo: dla energii z wiatru na morzu koszty produkcji spadły, w ciągu ostatniej dekady, o około 65 proc. Związane to było m.in. z dynamicznym rozwojem przemysłu, w tym zastosowaniem nowszych technologii stosowanych w konstrukcji turbin, ulepszeniem łańcuchów dostaw i obniżeniem kosztu kapitału dla inwestorów.

Zdaniem pracodawców należałoby więc zrewidować dotychczasowe założenia dotyczące OZE, w tym morskiej energetyki wiatrowej, w kontekście zakładanych kosztów energii, aby lepiej dostosować ją do aktualnych danych rynkowych, w tym wyników aukcji OZE.

Główną przeszkodą we wdrażaniu energii odnawialnej jest brak inwestycji w sieci przesyłowe w Europie.

- Konieczna byłaby ocena potrzeb w zakresie infrastruktury, z uwzględnieniem analizy rozbudowy sieci niezbędnej dla energetyki pochodzącej z wiatru na morzu oraz określenie w jaki sposób priorytety w obecnym prawodawstwie dotyczącym infrastruktury odpowiadają scenariuszom wdrażania OZE - dodaje Dorota Zawadzka-Stępniak.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]