REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Energetyka w czasie epidemii: wymiana informacji i współpraca

  • 22 kwietnia 2020 10:12
  • : : autor: PARA
Reklama

Koordynacja działań i wymiana informacji, które zapewniają nieprzerwane dostawy energii to niejedyne działania polskiej energetyki w czasie epidemii. Powstało także 20 projektów zmian w prawie, obejmujących czas kryzysu po epidemii - poinformowało Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. 

Obecnie głównym zadaniem PTPiREE jest koordynacja wymiany informacji pomiędzy operatorami w celu prowadzenia  wspólnych działań w sytuacji kryzysowej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz ciągłości pracy i współdziałania służb ruchu operatorów.

- PTPiREE od początku, zgodnie ze swoimi kompetencjami, wspiera spółki. Intensywnie pracują tematyczne zespoły robocze działające w ramach stowarzyszenia, na bieżąco trwa wymiana doświadczeń pomiędzy operatorami oraz sztabami kryzysowymi powołanymi w spółkach. Przygotowaliśmy również propozycje zmian prawa, które ułatwią funkcjonowanie gospodarki i sektora w tej wyjątkowej sytuacji – informuje Wojciech Tabiś, dyrektor biura PTPiREE, skupiającego polskich operatorów systemów elektroenergetycznych.

Bardzo intensywnie współpracują w ramach PTPiREE przedstawiciele zarządów spółek operatorskich oraz ich zespołów  prawnych i technicznych. Efektem jest propozycja ponad 20 zmian w prawie. Zostały one przekazane resortom odpowiadającym za gospodarkę i sektor energetyczny. Propozycje prawne wypracowane przez PTPiREE mają na celu usprawnienie organizacji pracy operatorów, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ciągłości dostaw energii elektrycznej w okresie zagrożenia i stanu epidemiologicznego. Mają również wspierać funkcjonowanie OSD po odwołaniu tego stanu, który będzie prawdopodobnie nie mniej trudnym okresem. Propozycje zmian w prawie dotyczą między innymi obszaru taryfowania,  niektórych wymagań związanych z regulacją jakościową, terminów legalizacji liczników, rynku mocy czy też tempa wdrażania elektromobilności i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych.

– Podczas prac uwzględniliśmy nasze doświadczenia i wnioski z pierwszych tygodni epidemii, jak również próbowaliśmy przewidzieć skutki zdarzeń, które mogą nastąpić. Zależy nam, by przepisy prawa miały na względzie szczególną sytuację, w której znalazł się nasz kraj, gospodarka i branża energetyczna, pozwalając na niezakłóconą dostawę energii elektrycznej – tłumaczy dyrektor Wojciech Tabiś. Energetycy deklarują wolę dalszej współpracy z rządem i parlamentem w procesie konsultacji zmian legislacyjnych. Uwzględnienie propozycji PTPiREE będzie wymagało przyjęcia nowych ustaw, nowelizacji już istniejących oraz zmiany niektórych rozporządzeń. Duże znaczenie będą miały również rozmowy z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]