WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Enea Operator i Lasy Państwowe pomagają rybołowom

  • 14 marca 2021 10:11
  • : : autor: PARA
Reklama

Enea Operator wspólnie z Lasami Państwowymi zamontowała na słupach wysokiego napięcia 22 nowe platformy pod gniazda dla zagrożonych wyginięciem rybołowów.

Enea Operator zaangażowała się w ochronę miejsc lęgowych, zagrożonego wyginięciem rybołowa. Spółka we współpracy z Lasami Państwowymi zamontowała  22 nowe platformy pod gniazda na wysokich słupach energetycznych w województwie lubuskim i na Pomorzu Zachodnim. Będą mogły z nich  skorzystać te niezwykle rzadkie ptaki. 

Teren Polski zamieszkuje obecnie jedynie trzydzieści par rybołowów. Taka populacja sytuuje te drapieżne ptaki wśród gatunków, którym w Polsce grozi całkowite wyginięcie.

Rybołów jest ptakiem wędrownym, który na miejsce lęgowe szczególnie upodobał sobie słupy wysokiego napięcia. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w naturalnym środowisku rybołowy budują gniazda na fragmentach dość starych, strzelistych  drzew, a raz wybrane miejsce lęgowe, para tego gatunku zajmuje przez wiele kolejnych lat. Wycinka drzewostanu w pobliżu zbiorników wodnych, z których rybołowy czerpią swoje główne źródło pożywienia, spowodowała, że ptaki zaczęły gniazdować również na sztucznych konstrukcjach. To właśnie na słupach energetycznych w minionych dwóch latach odnotowano kilka skutecznych lęgów. Na terenie Niemiec 70 proc. występującej tam populacji rybołowa buduje swoje gniazda właśnie na platformach zamontowanych na słupach wysokiego napięcia.

Rybołowy wybierają na miejsca lęgowe gęste, strzeliste lasy w pobliżu jezior. Takie ukształtowanie terenu zapewnia im dostatek pożywienia. Na terenie działania Enei Operator najliczniej  występującą populację tego rzadkiego gatunku, zaobserwowano na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim.

Obecnie na dwudziestometrowych słupach energetycznych, stanowiących infrastrukturę spółki,  w województwach lubuskim i zachodniopomorskim zamontowane są łączne 33 platformy dla rybołowów.

– Enea Operator dzięki ogromnemu zaangażowaniu swoich pracowników oraz na mocy podpisanego porozumienia o współpracy z Lasami Państwowymi, może pochwalić się skutecznymi działaniami, chroniącymi rybołowy w naszym kraju. Polska, co należy podkreślić jest jednym z nielicznych krajów europejskich, w którym do ochrony tego gatunku podchodzi się bardzo poważnie, poprzez tworzenie tzw. stref ochronnych w miejscach gniazdowania rybołowa. Nasza spółka przyczynia się zatem do realizacji obowiązków wynikających z tzw. Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Działania Enei Operator są częścią projektu ekologicznego: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”, który został objęty finansowaniem przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu LIFE. Koordynowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych projekt obejmuje ponad 30 nadleśnictw w północnej Polsce.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]