REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Lepsze powietrze w Rybniku? Wejdą do programu Stop Smog

  • 22 maja 2020 10:45
  • : : autor: AMC
Reklama

Rybnik, gdzie jak pokazują stacje pomiarowe, jest ogromny problem z jakośią powietrza, zapowiada przystąpienie do programu wsparcia dla osób doświadczających ubóstwa energetycznego w budynkach jednorodzinnych - Stop Smog. 

Gminny Program Niskoemisyjny jest dokumentem niezbędnym dla umożliwienia udziału Rybnika w rządowym programie Stop smog, który finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Program jest elementem strategii miasta na rzecz poprawy jakości powietrza i ograniczania niskiej emisji. Dokument zawiera szczegółową charakterystykę miasta, wskazuje dotychczasowe i planowane  działania w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie miasta i niezbędne do podjęcia działania w ramach programu Stop Smog.

Program Stop Smog zakłada współpracę finansowo-organizacyjną pomiędzy Radą Ministrów a samorządami gminnymi. Mechanizm wspierania termomodernizacji i remontów ma być współfinansowany z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, znajdującego się w zarządzaniu Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości poniżej 70 proc. oraz ze środków gminy w wysokości powyżej 30 proc. Możliwy jest również wkład własny beneficjentów projektu na poziomie do 10 proc.wartości przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

- Program Stop smog jest programem trudnym. Z informacji, które posiadam wynika, że w województwie śląskim tylko 3 gminy w jakimś sensie do tego programu aplikują. Rybnik jest zaś jedynym zainteresowanym miastem powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Jest to spowodowane m.in. kryteriami, jakie trzeba spełnić. W Rybniku walka o czyste powietrze jest priorytetem, dlatego każdy program, jaki się pojawia – bez względu na to, jaki jest trudny – staramy się wykorzystać. Stąd przygotowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta Rybnika, który jest jednym z pierwszych kroków pozwalających aplikować do programu Stop smog. Kolejnym krokiem będzie przyjęcie regulaminu udziału w programie, co planowane jest w czerwcu  – wyjaśniał podczas sesji Rady Miasta Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika.

GPN ma charakter zintegrowany – przyczyni się jednocześnie do poprawy jakości powietrza, poprawy sytuacji mniej zamożnych gospodarstw domowych oraz poprawy efektywności energetycznej przez termomodernizację budynków mieszkalnych.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]