WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Ministerstwo konsultuje pierwszy etap reformy rynku energii elektrycznej

  • 21 sierpnia 2020 16:30
  • : : autor: AMC
Reklama

Ministerstwo Klimatu przekazało do uzgodnień międzyresortowych i społecznych projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków systemu elektroenergetycznego.

Kluczowym zagadnieniem projektu są zasady funkcjonowania rynku bilansującego energii elektrycznej, które obecnie są regulowane w art. 6 rozporządzenia rynkowego oraz w rozporządzeniu Komisji 2017/2195 z 23 listopada 2017 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące bilansowania.

Polski rynek bilansujący energii elektrycznej wymaga reformy. Plan wdrażania przewiduje reformę rynku bilansującego podzieloną na dwa etapy – pierwszy od 1 stycznia 2021 r. oraz drugi od 1 stycznia 2022 r.

Poza kwestiami związanymi z funkcjonowaniem rynku bilansującego nowelizacja odnosi się do przepisów dotyczących przyłączania urządzeń do sieci elektroenergetycznej. Potrzeba nowelizacji w tym zakresie wynika z konieczności dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów ustawy - Prawo energetyczne, a w zakresie wymogów technicznych wobec przyłączanych urządzeń oraz w zakresie połączeń pomiędzy systemami elektroenergetycznymi różnych krajów – do rozporządzenia rynkowego.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]