WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Zakończono modernizację obiektów na Kanale Gliwickim

  • 11 września 2020 10:05
  • : : autor: AMC
Reklama

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ju z na półmetku prac modernizacyjnych na śluzach Kanału Gliwickiego. Zakończono remont śluz Łabędy i Dzierżno, a przed otwarciem kolejnego sezonu żeglugowego planuje się oddanie śluzy Sławięcice i Nowa Wieś. Łączna wartość projektu to 175 mln zł, z czego blisko 114 mln zł stanowi koszt prac remontowych. Zmodernizowane obiekty będą przystosowane do III klasy drogi wodnej, a prace wpłyną na poprawę warunków transportu towarowego tą unikatową w skali kraju drogą wodną - informują Wody Polskie.

Spółka wylicza, że zakończenie prac na śluzach Łabędy i Dzierżno kończy I etap modernizacji obiektów na Kanale Gliwickim, na kwotę ok. 53 mln zł. W ramach drugiego etapu Wody Polskie remontują śluzy w Sławięcicach i Nowej Wsi, na kwotę blisko 61 mln zł. Zgodnie z planem, prace mają zakończyć się przed rozpoczęciem najbliższego sezonu nawigacyjnego wieńcząc wieloletni proces inwestycyjny. Łączna wartość projektu realizowana przez RZGW w Gliwicach opiewa na 175 mln zł.

- Zakres prac na śluzie Łabędy i Dzierżno objął między innymi remont obu komór - ścian stalowych, betonów głów i dna komór, wymianę wrót wraz z napędami, wzmocnienie gruntu wokół nich, wykonanie remontów ścian awanportów i dalb oraz budowę nowych pomostów umożliwiających zejście na ląd załóg jednostek towarowych oczekujących na śluzowanie. Wyremontowano też obiekty, w których znajdują się maszynownie oraz sterownie, unowocześniono układy sterowania i automatyki oraz wymieniono sieci elektryczne i stare oświetlenie śluz na nowoczesne lampy LED. Uporządkowano również gospodarkę wodno-ściekową, otoczenie obiektów oraz wybudowano budynki socjalne dla pracowników. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego harmonogramu robót udało się zachować ciągłość żeglugi, dzięki czemu śluzowania na Kanale Gliwickim mogły odbywać się jedną komorą każdej z remontowanych śluz, bez konieczności zamknięcia drogi wodnej dla ruchu towarowego i rekreacyjnego - czytamy na portalu spółki.

Modernizacja śluzy Łabędy, Dzierżno, Sławięcice i Nowa Wieś stanowi kontynuację prac remontowych na zabytkowych obiektach hydrotechnicznych Kanału Gliwickiego, realizowanych przez RZGW w Gliwicach, dzięki którym za kwotę ok. 54 mln złotych wyremontowana została śluza Rudziniec i śluza Kłodnica. w 2015 roku. Inwestycję zrealizowano ze wsparciem środków unijnych.

Dzięki inwestycjom gliwickich Wód Polskich zwiększy się przepustowość śluz, skróci czas śluzowań i poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz poziom niezawodności urządzeń pracujących na śluzach. Nowoczesny system oszczędnościowego śluzowania pozwoli zmniejszyć zapotrzebowania na wodę niezbędną do prawidłowego użytkowania obiektów, co jest istotne szczególnie w okresie niżówek. Z kolei w czasie wezbrań, nowe rurociągi obiegowe pozwolą przeprowadzić nadmiar wód z pominięciem komór śluz.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]