REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

500 milionów na bezpieczeństwo energetyczne Śląska

  • 30 września 2020 10:16
  • : : autor: AMC
Reklama

Stacja Janów powstała już w 1959 r. i jest zlokalizowana na zabytkowym i ciekawym architektonicznie Nikiszowcu. Rozwiązania techniczne zastosowane w stacji były jednak przestarzałe, a urządzenia wyeksploatowane, dlatego podjęta została decyzja o całkowitej jej przebudowie.

Ze względu na lokalizację stacji w gęstej i zabytkowej zabudowie miejskiej, została ona wykonana w wersji wnętrzowej. Zrealizowany zakres prac obejmował: budowę nowego budynku, demontaż istniejącej rozdzielni 110 kV i transformatorów 110/6 kV oraz budowę nowej rozdzielni 110 kV w technologii modułowej GIS i zabudowę transformatorów 110/20/6 kV, budowę rozdzielni 20 kV i 6 kV oraz przebudowę powiązań liniowych stacji po stronie 110kV i budowę nowych powiązań z siecią 20kV i 6kV.

– Na przykładzie stacji Janów najlepiej widać, jakie efekty przynosi unowocześnienie infrastruktury energetycznej. Modernizacja stacji dała możliwość wdrożenia funkcjonalności sieci inteligentnej, co skutkuje ograniczeniem strat energii i zapewnia warunki techniczne dla realizacji nowych przyłączeń oraz upraszcza obsługę ruchową – wyjaśnia Dariusz Zygmunt, dyrektor Oddziału Tauron Dystrybucja w Gliwicach.

Modernizacja stacji została dofinansowana w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Wartość całkowita projektu brutto przekroczyła 18 mln zł, z czego ponad 7,5 mln zł wynosiło dofinansowanie z Unii.

Poprawa zasilania Raciborza

Strona 2 z 4
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]