REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Nowe przepisy o efektywności energetycznej już niebawem

  • 18 listopada 2020 16:21
Reklama

Projekt ustawy o efektywności energetycznej jest już po uzgodnieniach międzyresortowych. Trafił właśnie na Komitet ds. Europejskich. Jakie czekają nas nowości? To nowa instytucja prowadząca rejestr oszczędności energii finalnej, złagodzenie wymogów dotyczących audytorów oraz nowe obowiązki firm paliwowych.

Wprowadzający paliwa do obrotu będą już wkrótce zobowiązani do osiągnięcia oszczędność energii finalnej wyrażonej w toe. Obowiązek ma rosnąć stopniowo - od 0,2 proc. w 2021 do 1 proc. w 2030 r.

Przedsięwzięcia objęte systemem świadectw efektywności energetycznej rozszerzono o wymianę lub modernizację pojazdów drogowych lub kolejowych, ograniczenie strat sieciowych związanych z dystrybucja paliw ciekłych.

Pojawią się programy bezzwrotnych dofinansowań dla osiągnięcia oszczędności energii finalnej u odbiorcy końcowego. To ma być współfinansowanie wymiany ogrzewania oraz podłączania do sieci ciepłowniczej. Wykreślono termomodernizację i wymianę oświetlenia.

Nowa ustawa mówi o powołaniu centralnego rejestru oszczędności energii finalnej, prowadzonego przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy. Centralny rejestr oszczędności energii finalnej ma obowiązywać od 2022 r.

W tym rejestrze – zgodnie z założeniami projektu ustawy – mają być gromadzone informacje na temat zrealizowanych projektów efektywności energetycznej za pomocą środków alternatywnych, czyli finansowanych z funduszy publicznych i zagranicznych.

W prawie energetycznym znalazły się zapisy o instalacji układów pomiarowo-rozliczeniowych dla ciepła i ciepłej wody w budynkach wielolokalowych. Naruszenie obowiązku ich montażu, pobieranie opłat za montażu, nierozliczanie kosztów według wskazań urządzeń ma być karane.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]