REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Czy program Stop Smog stanie się atrakcyjny?

  • 2 lutego 2021 12:39
  • : : autor: AMC
Reklama

Minister Michał Kurtyka podpisał porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Porozumienie to jest częścią działań resortu klimatu i środowiska podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu - informuje resort.

1 stycznia 2021 r. resort i NFOŚiGW przejęli od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzenie działań w zakresie rządowego programu – Stop Smog. Program ten finansuje likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Wnioskodawcą w programie Stop Smog jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70 proc. dofinansowania kosztów inwestycji, pozostałe 30 proc. stanowi jej wkład własny. Bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańca jest to, że wysokość wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji wynosi do 100 proc. kosztów inwestycji. Niestety póki co zainteresowanie samorządów tym programem jest nikłe. Czy uda to się zmienić?

Z początkiem 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele zmian i ułatwień w dostępie gmin do programu Stop Smog.

Najważniejsze zmiany obejmują między innymi: umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin; wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia; dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy; wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w programie; poprawę niektórych warunków udziału mieszkańców w programie; rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych; zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminne programów niskoemisyjnych; zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2 proc. do 1 proc. lub 20 budynków); zmniejszenie z 50 proc. na 30 proc. wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze; skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.

Nabór dla gmin w ramach programu Stop Smog – na nowych, łatwiejszych zasadach NFOŚiGW planuje ogłosić w lutym.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]