WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Rozbroją tykającą bombę?

  • 29 stycznia 2020 12:24
  • : : autor: AMC
Reklama

Gmina Świętochłowice podpisała umowę z firmą wyłonioną w drodze przetargu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją projektu pn.: Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności.

Kalina generowała złe skutki dla środowiska przez ponad 200 lat za sprawą nieodpowiedzialnej gospodarki odpadami poprodukcyjnymi z zakładów chemicznych.

Wcześniej, 7 stycznia 2020 r., miasto podpisało umowę z wykonawcą remediacji Kaliny, która realizowana będzie przez polsko-francuskie konsorcjum firm Menard Polska, REMEA oraz REMEA société par actions simplifiée a associé unique.

W ramach remediacji stawu, w pierwszej kolejności zabezpieczony zostanie przed dalszą emisją emiter zanieczyszczeń, którym jest hałda odpadów poprodukcyjnych zakładów chemicznych Hajduki z Chorzowa. Następnie usunięte i zneutralizowane zostaną odpady zalegające na dnie stawu, co umożliwi przywrócenie biologicznej aktywności w jego wodach.

- Na realizację umowy przewidziano 43 miesiące, a zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy to faza projektowa, ma zająć półtora roku – w tym czasie wykonawca zobowiązany jest uzyskać m. in. pozwolenie na budowę i opracować szczegółową metodę remediacji. Drugi etap potrwa 2 lata i obejmie prace remediacyjne oraz budowlane – mówi Norbert Kurek, reprezentujący wykonawcę.

Jak podkreśla, w okolicach stawu powstanie miejsce rekreacji dla mieszkańców. W ramach docelowego zagospodarowania terenu utworzona będzie między innymi sztuczna wyspa wraz z trzema groblami ze ścieżkami spacerowymi, plac zabaw oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dodatkowo teren wokół stawu o powierzchni ponad pięciu hektarów zostanie wyposażony w małą architekturę krajobrazu, taką jak ławki, stoliki, kosze na śmieci i latarnie.

- Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina to jak dotąd największa tego typu realizacja w Polsce. Wykonanie tak skomplikowanego zadania będzie niestety wiązało się z okresowymi niedogodnościami dla okolicznych mieszkańców, jednak chciałbym podkreślić, że kwestie bezpieczeństwa traktujemy priorytetowo. W trakcie prowadzonych prac przewidujemy monitoring zanieczyszczenia powietrza, a działania potencjalnie najbardziej odczuwalne dla mieszkańców zrealizujemy pod szczelnymi namiotami – wyjaśnia Norbert Kurek.

Miasto planuje natomiast przeprowadzenie przesiewowych, które pozwolą monitorować w czasie stan zdrowia mieszkańców żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie stawu Kalina.

Wykonawca zadeklarował w procedurze przetargowej wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 60,6 mln zł. Gmina ma zapewnione finansowanie realizacji projektu w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej z NFOŚiGW (w kwocie ok. 60 mln zł), a także ze środków będących w dyspozycji WFOŚ (prawie 10 mln zł).

 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]