WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Biogaz zamiast miału węglowego i oleju opałowego

  • 12 kwietnia 2021 11:56
  • : : autor: AMC
Reklama

Przedsięwzięcie pn. Produkcja ciepła z biomasy – instalacja energetyczna wchodząca w skład kompleksu instalacji bioetanolu II generacji (BIIG) w ORLEN Południe w Jedliczu zostało dofinansowane kwotą 45,8 mln zł z Funduszu Spójności. Koszt całkowity to ponad 159,4 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2023 r.

NFOŚiGW informuje, że przedmiotem projektu w Jedliczu będzie budowa kotła na biomasę o znamionowej mocy 48 MW. Jednostka wytwarzająca ciepło z OZE ma zostać podłączona do sieci przesyłających parę wodną technologiczną oraz grzewczą do instalacji produkujących biokomponenty.

Celem zadania jest przede wszystkim zabezpieczenie ciepła, pozyskiwanego z biomasy, w ilości minimum 190 000 MWh/rok na potrzeby Kompleksu instalacji bioetanolu II generacji.

Dodatkowo po zrealizowaniu projektu stosowany obecnie wsad energetyczny, oparty głównie na miale węglowym i oleju opałowym, będzie zastąpiony odnawialnymi źródłami energii – ligniną i biogazem, które powstają w wyniku procesu produkcyjnego bioetanolu II generacji (szacowana ilość samej wykorzystywanej energetycznie ligniny sięgnie 90 tys. ton rocznie).

W wyniku realizacji przedsięwzięcia produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE sięgnie 190 000 MWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 30 569 tony równoważnika CO2.

Wsparcie finansowe dla projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]