WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Masz co najmniej 10-letni kocioł do ogrzewania domu? Musisz go wymienić

  • 4 lutego 2020 10:34
  • Autor: AMC
Reklama

Jeśli mieszkasz w województwie śląskim i wciąż użytkujesz stary kocioł na paliwo stałe, musisz go wymienić na nowy, co najmniej 5 klasy albo zastosować inne źródło ciepła, takie jak: ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła, fotowoltaika, elektrownia wiatrowa itp. Zobowiązują cię do tego zapisy uchwały antysmogowej!

Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, dotycząca wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w woj. śląskim od 1 września 2017 r., a więc:

- mieszkańców - sprawdź dotacje w ramach programu  CZYSTE POWIETRZE

- prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW),

- właścicieli budynków wielorodzinnych,

- spółdzielnie, wspólnoty,

- samorządy lokalne.
 
Termin wymiany pieca zależy czasu jego użytkowania:

- kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba wymienić do końca 2021 r., 

- kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 r.,

- użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 r.,

- kotły klasy 3 i 4 należy wymienić do końca r. 2027.
 
Uchwała antysmogowa zakazuje spalania:

- węgla brunatnego,

- mułów i flotokoncentratów węglowych,

- wilgotnego drewna.
 
Co grozi za niedostosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej?

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.

Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej wszyscy użytkownicy starych kotłów na paliwo stałe muszą je wymienić na nowe, co najmniej 5 klasy (lub zastosowanie innych źródeł ciepła, jak ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła, fotowoltaika, elektrownia wiatrowa itp.), w terminie zależnym od dotychczasowej długości lat ich użytkowania, to znaczy:

- kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba wymienić do końca 2021 r.,  

- kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 r.,

- użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 r.

Obecnie stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłużono do końca r. 2027

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

LHDUK
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]