WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Nowoczesna energia przyszłości

  • 7 lipca 2021 14:28
  • Tekst sponsorowany
Reklama

W 2019 r. Grupa Kapitałowa WĘGLOKOKS ENERGIA podjęła decyzję o powołaniu do życia projektu „Nowe Źródło Nowy Wirek”. Decyzja ta była efektem przeprowadzonych analiz oraz poczucia odpowiedzialności związanej z zapewnieniem wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w nowoczesnym źródle o wysokiej efektywności oraz niskim oddziaływaniu na środowisko.

Kolejnym ważnym aspektem było również zapewnienie kontynuacji działania zakładu ciepłowniczego na terenie dzielnicy Nowy Wirek w Rudzie Śląskiej i tym samym zapewnienie stabilności dla kadry pracowniczej.

Projekt „Nowe Źródło Nowy Wirek” polega na budowie nowego obiektu, którego głównymi elementami będą dwa agregaty kogeneracyjne (silniki gazowe), trzy gazowe kotły wodne oraz szereg instalacji i urządzeń pomocniczych zabudowanych w nowym budynku. Nowy obiekt zastąpi istniejącą ciepłownię węglową, która przez wiele lat służyła mieszkańcom Rudy Śląskiej, niemniej nadszedł jej kres, głównie ze względu na stan techniczny oraz związane z tym koszty odtworzeniowe majątku.

„Nowe Źródło Nowy Wirek” dzięki zastosowaniu agregatów kogeneracyjnych będzie wytwarzało nie tylko ciepło systemowe, jak to było do tej pory, ale również energię elektryczną, przyczyniając się tym samym do rozwoju rozproszonej generacji energii elektrycznej, co wpływa na poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz jest zgodne z kierunkami wytyczanymi przez otaczającą rzeczywistość.

Podpisanie umowy o dofinansowanie. Zdj. ARC

Zanim jednak do tego doszło, wcześniej należało przygotować odpowiednią dokumentację (program funkcjonalno-użytkowy, projekt budowlany), uzyskać odpowiednie decyzje administracyjne (decyzja środowiskowa, decyzja pozwolenie na budowę) oraz wziąć udział w aukcji kogeneracyjnej, która dla projektu zakończyła się wynikiem pozytywnym (aukcja, o której mowa, jest częścią nowego systemu wsparcia rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce).

Niebagatelne znaczenie dla podjęcia decyzji o realizacji projektu miała również umowa o dofinansowanie, której podpisanie miało miejsce 6.07.2020 r. pomiędzy inwestorem, czyli spółką WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 20 517 600 zł.

 Podpisanie umowy o dofinansowanie. Zdj. ARC

Przewidywane rozpoczęcie eksploatacji nowego obiektu nastąpi w maju 2023 r., co będzie poprzedzone złożonymi pracami budowlanymi, montażowymi oraz wzmożoną aktywnością wynikającą z dostaw urządzeń oraz pracy sporej ilości służb realizujących przedsięwzięcie na miejscu.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

PMDFX
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]