WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Dofinansuje poszukiwawcze odwierty geotermalne w Wólce Smolanej i Dębnie

  • 9 września 2021 07:56
  • Autor: AMC
Reklama

Kolejne projekty wierceń geotermalnych uzyskały 100 proc. dofinansowania z NFOŚiGW. Wód termalnych poszuka: Smyków (woj. świętokrzyskie) i Dębno (woj. zachodniopomorskie). Prace badawczo- rozpoznawcze potrwają do końca 2023 r. - informuje NFOŚiGW.

Przedsięwzięcia: „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana” oraz „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno” zostały łącznie dofinansowane kwotą ponad 22 mln zł. Dzięki przeprowadzeniu rozpoznania i analiz geologicznych wraz z dokumentacją hydrogeologiczną zostaną szczegółowo określone parametry wód termalnych, w tym temperatura, mineralizacja oraz wydajność poszczególnych, podziemnych zasobów wodnych.

Koszt przedsięwzięcia w Wólce Smolanej- wykonania otworu Smyków GT- 1 o głębokości 1 220 m, w utworach Triasu dolnego wyniesie w całości 9,5 mln zł (przy takiej samej kwocie dotacji). Przewidziano następujące parametry wody termalnej: temperaturę ok. 35-45 st. C, wydajność 30 m3/h i mineralizację ok. 90 g/dm3.

Wykonanie odwiertu pionowego Dębno GT-1 o głębokości 1 860 m dla rozpoznania wód termalnych na terenie Gminy Dębno- to kwota 12,5 mln zł (zabezpieczy ją w całości udzielona dotacja). Parametry wody w pokładach Triasu środkowego (wapień muszlowy) mogą wynieść: temperatura- 60 st. C, wydajność- 50 m3/h, mineralizacja- 120- 150 g/dm3. Natomiast w pokładach Jury dolnej prawdopodobnie sięgną: temperatura- 42 st. C, wydajność- 150 m3/h, mineralizacja- 50 g/dm3.

Dotacje na projekty będą przekazane w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Stosowne umowy zostały podpisane przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Dominika Bąka oraz przedstawicieli beneficjentów: Wójta Gminy Smyków Jarosława Pawelca oraz Burmistrza Gminy Dębno Grzegorza Kulbickiego.

Wykonane w ramach przedsięwzięć odwierty rozpoznawczo-badawcze mają stać się w przyszłości ujęciami eksploatacyjnymi wód termalnych, które m.in. będą zasilać w ciepło lokalne kompleksy energetyczne.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]