WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Dobre wyniki Grupy PGE za I półrocze

  • 30 września 2021 11:00
  • : : autor: AMC
Reklama

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2021 r. Zgodnie z wcześniej opublikowanymi szacunkami wyniki wszystkich segmentów działalności były wyższe w stosunku do wyników analogicznego okresu roku ubiegłego. 
Grupa osiągnęła zysk netto 2,7 mld zł podczas gdy w I półroczu 2020 r. odnotowana została strata 0,6 mld zł. Na lepsze wyniki niż w roku 2020 miało wpływ przede wszystkim księgowe rozwiązanie rezerw rekultywacyjnej i aktuarialnej (+949 mln złotych), podczas gdy w roku ubiegłym rezerwy te były zawiązywane na kwotę 474 mln złotych. Zmiany w poziomie rezerw wynikają ze zmian rynkowych stóp procentowych.

- Cieszy nas dobry wynik finansowy, który jest efektem prowadzonej restrukturyzacji działalności Grupy. Musimy jednak pamiętać, że wynika on również z szeregu czynników jednorazowych, jak rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej, czy nadspodziewanie korzystnych warunków rynkowych, takich jak m.in. spadek importu energii elektrycznej do Polski, silny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w wyniku dynamicznego wzrostu gospodarczego po okresie epidemii.  Pozwoliły one oddalić o kilka miesięcy problemy dla energetyki nadchodzące wraz z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grup Energetycznej.

Wyniki operacyjne

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Grupy PGE zanotował w I półroczu 2021 r. wzrost o 4,4 TWh  (15 proc. rok do roku) i wyniósł 32,9 TWh. Wyższy poziom produkcji energii elektrycznej był efektem skokowego wzrostu  zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, niższego importu energii netto oraz słabszej generacji źródeł wiatrowych.

Szczególnie wyraźnie zwiększyła się produkcja w elektrowniach na węglu brunatnym, osiągając wartość 17,6 TWh (zmiana o 20 proc. rok do roku, największy przyrost produkcji nastąpiłw Elektrowni Turów o 2,0 TWh). Generacja z węgla kamiennego wzrosła o 15 proc. rok do roku i wyniosła 11,3 TWh. Odnawialne źródła energii wyprodukowały łącznie 1,2 TWh (spadek o 8 proc. rok do roku), na mniejszą produkcję w tym segmencie wpłynęły przede wszystkim mniej korzystne warunki wietrzne.

Strona 1 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]