WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

PGE z dobrymi wynikami za III kwartał 2021

  • 24 listopada 2021 08:53
  • Autor: AMC
Reklama

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2021 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku powtarzalny wynik EBITDA był wyższy o 23 proc. i wyniósł 1,9 mld złotych. Zysk netto w III kwartale wyniósł 545 mln zł, podczas gdy w roku ubiegłym wyniósł 260 mln zł. Na poprawę wyników wpływ miała sytuacja rynkowa: wzrost krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną jako rezultat wzrostu gospodarczego oraz zmiana salda wymiany międzynarodowej – będąca następstwem gwałtownego wzrostu cen paliw na rynkach światowych. W efekcie Grupa PGE odnotowała wzrost produkcji energii elektrycznej o 3,3 TWh, produkując łącznie 17,6 TWh - informuje spółka.

- Dzięki poprawie efektywności działania i korzystnym warunkom rynkowym Grupa PGE w kolejnym kwartale osiąga wyniki lepsze niż w roku 2020. Podstawą dla budowy trwałej wartości spółki jest wykorzystanie lepszych okresów, by odpowiednio przygotować firmę finansowo i organizacyjnie na trudniejsze czasy. To konsekwentnie robimy, wiedząc że rok 2022 będzie wyzwaniem dla energetyki konwencjonalnej oraz ciepłownictwa, przede wszystkim w związku z silną presją rosnących cen uprawnień do emisji CO2 - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wyniki operacyjne

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Grupy PGE był w III kwartale 2021 wyższy o 23 proc. rok do roku, wynosząc 17,6 TWh. W okresie 9 miesięcy 2021 roku, Grupa PGE przekroczyła poziom 50 TWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Wyższy poziom produkcji energii elektrycznej był efektem silnego wzrostu zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, niższego importu energii netto oraz słabszej generacji źródeł wiatrowych.

W III kwartale 2021 roku szczególnie wyraźnie zwiększyła się produkcja w elektrowniach na węglu kamiennym, osiągając wartość 6,6 TWh (zmiana o 38 proc. rok do roku). Generacja z węgla brunatnego wzrosła o 26 proc. rok do roku i wyniosła 9,7 TWh. Odnawialne źródła energii wyprodukowały łącznie 0,5 TWh (wzrost o 22 proc. rok do roku), na co wpływ miała wyższa produkcja z biomasy, dzięki wzrostowi produkcji w Elektrociepłowni Szczecin. Znacząco niższa była natomiast produkcja energii elektrycznej w elektrociepłowniach gazowych – 0,63 TWh (spadek o 49 procent rok do roku).

Strona 1 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

XMBFN
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]