WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Rusza program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

  • 11 lutego 2020 13:09
  • : : autor: PARA
Reklama

Łagodzenie zmian klimatu, poprawa jakości powietrza i redukcja emisji CO2 to główne cele Programu ,,Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” uruchomionego w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Umowy ws. nowego Programu podpisali 7 lutego 2020 r. minister klimatu Michał Kurtyka, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Olav Myklebust.

Jak podkreślił minister Kurtyka to ważny dzień dla sygnatariuszy porozumienia, a przede wszystkim beneficjentów projektów środowiskowych Programu.

- Dwa lata przygotowywaliśmy się do wdrażania Programu, konsultując tematy z naszymi partnerami, wsłuchując się w głosy interesariuszy tego procesu, analizując polskie potrzeby, wynikające z  badań i bogatych doświadczeń we wdrażaniu środków krajowych i zagranicznych – powiedział minister klimatu.- Definiowaliśmy cele środowiskowe, jednocześnie mając na uwadze inne ważne czynniki funkcjonowania państwa i społeczeństwa – walkę z ubóstwem energetycznym, promowanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez edukację oraz uwzględnianie potrzeb różnych grup – samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych – dodał.

Zwiększenie zaangażowania NFOŚiGW 
Szef resortu klimatu poinformował, że została podjęta decyzja o wzmocnieniu rezultatów Programu, poprzez przeznaczenie dodatkowych 115 mln euro ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na program pożyczkowy dla beneficjentów projektów z obszaru „Energia”.

Współpraca z partnerami
Minister klimatu podkreślił, że liczy na dalszą, owocną współpracę z państwami – darczyńcami oraz Krajowym Punktem Kontaktowym, czyli Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Chcemy w naszych projektach promować ideę współpracy dwustronnej z instytucjami z państw – darczyńców, wymianę doświadczeń i wiedzy, ułatwiać kontakty zainteresowanych stron. Te działania są możliwe przy wsparciu, jakie otrzymujemy od instytucji partnerskich – zaznaczył minister Kurtyka.

- Przed nami bardzo napięty i ambitny harmonogram działań – 12 konkursów dot. przyrody, energii, gospodarki o obiegu zamkniętym, klimatu, skierowanych do różnych grup beneficjentów. To ogromne wyzwanie dla instytucji wdrażających – Ministerstwa Klimatu przy wsparciu NFOŚiGW – powiedział. - Już dziś zapraszam na konferencję inaugurującą Program, która odbędzie się w Warszawie 3 marca. Będzie to okazja do uzyskania informacji nt. obszarów wsparcia i planowanych konkursów – dodał.

Fundusze norweskie i EOG przekazywane są do Polski jako bezzwrotne wsparcie w postaci dwóch instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Środki te pochodzą z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (państw – darczyńców). Polska stała się beneficjentem tych funduszy z chwilą przystąpienia do UE.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]