REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Wyciągi i kolejki pod lupą wojewody

  • 11 lutego 2020 14:30
  • : : autor: AMC
Reklama

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zwrócił się z prośbą do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o to, aby powiatowi inspektorzy wzięli pod lupę ośrodki narciarskie na terenie województwa śląskiego.

– Biorąc pod uwagę panujące od kilkunastu godzin bardzo trudne warunki atmosferyczne, w szczególności silne wiatry i opady, zdecydowałem o podjęciu takich działań. Nie bez znaczenia ma też tragedia w Bukowinie Tatrzańskiej – wyjaśnia wojewoda Jarosław Wieczorek.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wysłał pismo do powiatowych inspektorów o przeprowadzenie kontroli użytkowania obiektów budowlanych w naszym regionie, uwzględniających obiekty sportu i rekreacji jak: skocznie, wyciągi narciarskie i kolejki linowe. Zgodnie bowiem w art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z m.in. siłami natury, właśnie takimi jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie. W ich wyniku bowiem może nastąpić uszkodzenie obiektu budowlanego lub też pojawić się groźba uszkodzenia, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Biorąc pod uwagę art. 62 Prawa budowlanego, w przypadku wystąpienia tych okoliczności, właściciel zobowiązany jest do kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poprosił powiatowych inspektorów o raport z efektów kontroli przeprowadzonych w ośrodkach narciarskich.

Niestety, utrzymują się niesprzyjające warunki pogodowe. Do teraz służby kryzysowe wojewody śląskiego otrzymały 577 zgłoszeń, głównie dotyczących usuwania wiatrołomów. Najwięcej zgłoszeń pochodzi z powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, częstochowskiego. Pełne ręce roboty mają także służby energetyczne, bowiem ponad 5 tys. odbiorców pozbawionych jest prądu.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]