REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Wesprą budowę mini-elektrowni słonecznych w Krzeszowicach

  • 7 marca 2022 09:34
  • : : autor: AMC
Reklama

Blisko 1,5 mln zł preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW w ramach programu Energia Plus dostanie projekt krzeszowickich Wodociągów i Kanalizacji. Inwestycja Budowa elektrowni słonecznych i modernizacja pompowni w WiK Krzeszowice ma zostać oddana do użytku w styczniu 2023 r. Dzięki jej realizacji zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci oraz emisja dwutlenku węgla do atmosfery - informuje Fundusz.

- Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice, w którym 100 proc. udziałów ma Gmina Krzeszowice, jest odpowiedzialne za zapewnienie dostaw odpowiedniej jakości wody oraz utrzymanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Dofinansowany projekt składa się z trzech zadań. Dwa z nich to budowa elektrowni słonecznych na terenie krzeszowickiej Centralnej Oczyszczalni Ścieków o łącznej mocy 99,96 kWp i na terenie Pompowni Wody w Czatkowicach o łącznej mocy 43,86 kWp. Trzecie zadanie polega na modernizacji czatkowickiej pompowni wody. Zmodernizowany zostanie przede wszystkim istniejący układ technologiczno-pompowy. Nastąpi wymiana istniejących układów pomp z silnikami stało-obrotowymi o mocy 45 kW (likwidacja 2 stanowisk pompowych) na nowe układy hydroforowe napędzane silnikami z regulacją zmienno-obrotową o znacznie niższej mocy - czytamy w komunikacie.

Celem całego przedsięwzięcia, o koszcie ok. 1,7 mln zł, jest zastąpienie części wysokoemisyjnej energii elektrycznej pobieranej z sieci dystrybucyjnej, energią bezemisyjną, wytwarzaną we własnych źródłach fotowoltaicznych oraz obniżenie zapotrzebowania na prąd w Pompowni Wody, które obecnie wynosi 300 tys. kWh rocznie.

Dzięki produkcji mocy z OZE zostanie obniżone zapotrzebowanie na energię elektryczną z Krajowego Sytemu Elektroenergetycznego oraz zmniejszona emisja CO2 o 162 tony/ rok. Energia produkowana w nowych mini - elektrowniach słonecznych będzie prawie w całości wykorzystywana na miejscu, dzięki czemu oszczędność energii elektrycznej (końcowej) wyniesie 212 MWh/ rok.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]