WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Wzywają Polskę do przestrzegania przepisów UE dotyczących składowisk odpadów

  • 6 kwietnia 2022 13:51
  • : : autor: AMC
Reklama

Komisja Europejska wzywa Polskę do wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy w sprawie składowania odpadów (dyrektywa 1999/31/WE). Dyrektywą w sprawie składowania odpadów ustanowiono normy dla składowisk, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzkiego, wody, gleby i powietrza.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu i Planu działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń dąży się do osiągnięcia w UE zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, co przyniesie korzyści zdrowiu publicznemu i środowisku oraz pomoże w osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Państwa członkowskie miały do 16 lipca 2009 r. zamknąć składowiska, które nie są zgodne z wymogami dyrektywy, chyba że przedstawiły odpowiednie plany zagospodarowania instalacji, które umożliwiałyby dalsze przyjmowanie odpadów do unieszkodliwiania.

Od czasu wysłania przez Komisję wezwania do usunięcia uchybienia w marcu 2019 r. Polska nie zapewniła ostatecznego zamknięcia i rekultywacji pięciu składowisk komunalnych, które nie spełniają tych wymogów. Komisja podjęła zatem decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]