WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Energia Plus dla inwestycji ciepłowniczej w Krakowie

  • 14 kwietnia 2022 10:20
  • : : autor: AMC
Reklama

Realizacja projektu budowy instalacji odzysku ciepła ze spalin w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie pozwoli na pozyskanie dodatkowych 243 062 GJ/rok energii cieplnej oraz 1 762 MWh/rok energii elektrycznej. Dzięki wsparciu finansowemu z NFOŚiGW rozwiązanie zostanie wdrożone przez Krakowski Holding Komunalny już w lipcu przyszłego roku. Projekt zakładający pozyskiwanie mocy z ciepła odpadowego przełoży się na redukcję emisji CO2 do atmosfery aż o ponad 32 548 ton/rok. Ważnym efektem ekologicznym inwestycji będzie także redukcja zużycia energii pierwotnej o 431 583,156 GJ/rok. Dofinansowanie inwestycji w formie pożyczki do kwoty 19,8 mln zł umożliwi program priorytetowy NFOŚiGW Energia Plus - czytamy w komunikacie.

Beneficjent przewidział budowę kompletnej instalacji odzysku ciepła ze spalin (dalej: UOC). Energia cieplna będzie odzyskiwana poprzez proces kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Aktualnie opuszczają one instalację, trafiając do atmosfery (ich temperatura to ok. 130 -140 st. C). Ciepło zawarte w spalinach stanowi stratę kominową. Po realizacji projektu będzie ona  częściowo odzyskana i wprowadzona do sieci ciepłowniczej.

Wybudowana instalacja odzysku ciepła odpadowego będzie miała moc 14,59 MW i zostanie zlokalizowana na terenie funkcjonującego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) przy ul. J. Giedroycia 23 w Krakowie. Jej koszt całkowity wyniesie 33 mln zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jego realizacja przyczyni się bezpośrednio do wzrostu mocy cieplnej ZTPO - wzrostu produkcji energii termicznej i produkcji energii elektrycznej oraz pozyskania oczyszczonego kondensatu (który sprzedany zostanie jako nośnik ciepła do uzupełnienia ubytków w sieci ciepłowniczej i wykorzystany na potrzeby procesów technologicznych w ZTPO).

Wdrożenie wspomnianej technologii przełoży się na zwiększenie sprawności instalacji, pozyskanie strumienia oczyszczonego kondensatu oraz stopnia doczyszczania spalin - czyli w konsekwencji zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co na terenie miasta Krakowa będzie bardzo istotnym elementem działań proekologicznych.

Umowę o dofinansowanie podpisano 31 marca br. 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]