WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Drugie posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

  • 15 kwietnia 2022 06:26
  • : : autor: AMC
Reklama

Pełnomocnik Rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska przewodniczył II posiedzeniu Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej - poinformował resort klimatu i środowiska.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Rada Koordynacyjna powołała koordynatorów grupy roboczych w następujących obszarach: rozwój kadr i system kształcenia, badania i rozwój, rozwój polskiego przemysłu i udział polskich przedsiębiorstw (z eksportem), logistyka zaplecza portowego i wpływ na regiony nadmorskie, edukacja społeczna, współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjne.

Zadaniem koordynatorów grup roboczych będzie m.in. ukierunkowanie prac każdej z grup oraz wypracowanie harmonogramów dalszych działań nad realizacją Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

- Inicjatywa Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce jest przykładem działania propaństwowego. Zarówno przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele biznesu, interesariusze rynku, przedstawiciele wyższych uczelni, środowiska badań i rozwoju, certyfikacji, wszyscy wspólnie spotykamy się po to, żeby stworzyć najlepsze warunki do budowy nowego sektora gospodarki – morskiej energetyki wiatrowej. Spotykamy się w poczuciu odpowiedzialności za siłę gospodarczą Polski. Współpracując razem chcemy zbudować w tym obszarze kompetencje na poszczególnych poziomach łańcucha wartości (local content) oraz stworzyć najlepsze ramy rynku dla rozwoju morskich farm wiatrowych, temu ma służyć Porozumienie sektorowe – powiedział wiceminister Zyska.

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie przez Radę Koordynacyjną Planów działań opracowanych przez każdą z grup roboczych. Poprzez plany działań grupy robocze wspólnie dokonają przeglądu celów strategicznych i deklaracji porozumienia sektorowego, które powinny zrealizowane. Każdy z powołanych Koordynatorów przedstawi plan pracy w swojej grupie i sposób realizacji deklaracji Porozumienia sektorowego w swoim obszarze. Zgodnie z przyjętym przez Radę Koordynacyjną harmonogramem, grupy robocze pod przewodnictwem koordynatorów grup roboczych rozpoczną pracę na przełomie kwietnia i maja.

Rada Koordynacyjna jest organem koordynującym realizację „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Zostało zawarte 15 września 2021 r., w Warszawie, z inicjatywy Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i środowiska, Pełnomocnika rządu ds. OZE, między administracją rządową, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorców, inwestorów, łańcucha dostaw oraz sektora nauki.

 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]