WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Termomodernizacja zmniejszy zużycie energii kieleckiego centrum onkologii

  • 6 maja 2022 12:40
  • : : autor: AMC
Reklama

Projekt poprawy efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach zostanie wsparty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11,4 mln zł dotacji. Kwota ta będzie stanowić ok. 86 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - czytamy w informacji prasowej.

Remont termomodernizacyjny obiektów kieleckiego centrum będzie prowadzony do końca przyszłego roku. Beneficjent włączy także ok. 1,9 mln zł wkładu własnego do kosztu całkowitego remontu, który wyniesie 13,3 mln zł. Dzięki inwestycji uda się zmodernizować 17 683 m2 powierzchni budynków, poprawiając ich bilans energetyczny, ale także przystosowując je do bardziej efektywnego leczenia pacjentów i poprawy komfortu opieki.

Cel przedsięwzięcia to przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji 4 budynków w Kielcach (dwóch - przy ul. Artwińskiego 3b, jednego - przy ul. Artwińskiego 3c i jednego przy ul. Jagiellońskiej 74a) należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ. Realizacja inwestycji ma przynieść rozwiązanie kluczowego problemu wynikającego z obecnego stanu infrastruktury tj. niskiej efektywności energetycznej obiektów.

W ramach działań przewiduje się: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia i instalacji centralnego ogrzewania (C.O). Zaplanowano także unowocześnienie systemu przewietrzania - poprzez montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Dla jednego budynku zostanie zamontowana instalacja paneli fotowoltaicznych. W wyniku prac dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z zainstalowanych pomp ciepła sięgnie 0,01496 MWe, a ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 13,54 GJ/rok.

Realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do trwałego zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a w efekcie - do redukcji emisji CO2 do atmosfery (o 507,91 ton/rok). Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych wyniesie 6 981,62 GJ/rok.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach prowadzi leczenie osób zmagających się z chorobą nowotworową już 26 lat. Pacjenci mogą uzyskać w placówce kompleksową opiekę onkologiczną (od diagnozy przez leczenie, po rehabilitację i pomoc psychologiczną). Przyjmowani są nie tylko z obszaru województwa świętokrzyskiego, ale również z terenu całej Polski. ŚCO prowadzi badania nad nowymi metodami diagnostyki i leczenia niektórych odmian raka.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]