REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Elektrośmieci - obowiązki sprzedawcy i prawa konsumenta

  • 20 maja 2022 09:50
  • : : autor: AMC
Reklama

Gdzie oddać starą pralkę? Co zrobić z zepsutym żelazkiem, gdy zamawiamy nowe? Czy na suszarce znajduje się informacja, żeby nie wyrzucać jej razem z innymi odpadami? Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę ponad 1000 przedsiębiorców i sprawdziła, czy odpowiednio informują o utylizacji elektrośmieci oraz miejscach ich zbiórki. Jak się okazało, aż co czwarty z nich nie informuje klientów o tym, co zrobić ze starym sprzętem przy zakupie nowego. Ponadto prawie 7 proc. pralek, lodówek, suszarek nie miało symbolu selektywnego zbierania (mimo że powinno).

UOKiK informuje, że wszyscy kontrolowani deklarowali, że zgodnie z przepisami bezpłatnie przyjmują zużyty sprzęt, ale niestety nie wszyscy wywiązywali się z nałożonych na nich obowiązków informacyjnych, tak bardzo istotnych z punktu widzenia konsumentów.

W tym zakresie sprawdzono, czy w widocznym miejscu, w punkcie sprzedaży, znajdowała się informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu, a także czy wskazano, że dystrybutor jest zobowiązany do: nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, nieodpłatnego przyjęcia (w placówkach o powierzchni powyżej 400 m2 lub w ich pobliżu) zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, bez konieczności zakupu nowego sprzętu (w przypadku sprzętów, których
każdy z wymiarów nie przekracza 25 cm).

Nie wszyscy, zgodnie z wymaganiami, umieścili w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacje dla konsumentów o swoich obowiązkach w zakresie nieodpłatnego przyjęcia i odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Brak ww. informacji lub niepełne informacje stwierdzono u 207 kontrolowanych dystrybutorów. Sprawdzono także umieszczenie w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, czy taką informację umieszczono na stronie internetowej lub w formie komunikatu, stwierdzając, że 159 przedsiębiorców nie umieściło takich informacji.

- Skontrolowano również 6031 urządzeń elektrycznych i elektronicznych sprawdzając przy tym, czy: sprzęt jest wprowadzany do obrotu przez podmiot wpisany do rejestru lub taki, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru; dystrybutor umieścił na produktach symbol selektywnego zbierania; do oferowanych produktów dołączono wymagane informacje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania oraz o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych. W powyższym zakresie zakwestionowano 410 partii produktów - informuje UOKiK.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]