WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Budowa bloku w Ostrołęce to konieczność

  • 3 czerwca 2022 09:44
  • : : autor: AMC
Reklama

Energa dodaje: - Potwierdzeniem słuszności konwersji technologicznej bloku w Ostrołęce jest też reakcja ekspertów, analityków bankowych i rynku, którzy decyzję tę ocenili jako pozytywną. Co więcej, inwestycja w blok gazowo-parowy nabrała jeszcze większego znaczenia w świetle przyjętego w lipcu 2021 r. przez Komisję Europejską pakietu legislacyjnego określanego jako „Fit for 55”. Jeszcze bardziej wyostrza on kierunek polityki Unii Europejskiej w kierunku ograniczania wpływu działalności człowieka na klimat. Dokument zakłada redukcję emisji CO2 na całym obszarze UE o 55 proc. do 2030 roku, co wymagać będzie znaczącego rozwoju OZE. W związku z tym, w polskim systemie elektroenergetycznym, rola stabilnych i elastycznych, a przy tym niskoemisyjnych źródeł gazowych będzie jeszcze większa.

W oświadczeniu czytamy, że oprócz wspomnianej konwersji technologicznej planowanego bloku w Ostrołęce, działania Energi wpisują się w strategiczne plany polskiego rządu dotyczące transformacji polskiego sektora energetyki węglowej poprzez uczestnictwo w tworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Jej częścią ma być zmodernizowana w ostatnich latach pod kątem wysokich rygorów środowiskowych Elektrownia Ostrołęka B. Jednocześnie blok typu CCGT w Ostrołęce w przyszłości będzie miał też możliwość współspalania gazu ziemnego z innymi paliwami, np. wodorem lub biometanem. Dzięki temu realizacja tej inwestycji jest realnym przejawem trwającej w Polsce transformacji energetycznej, ukierunkowanej na nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania.

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne  opublikowały wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2026, do której Grupa Energa zgłosiła m.in. blok gazowo-parowy w Ostrołęce. Zgodnie z informacjami podanymi przez PSE SA, cena zamknięcia aukcji wyniosła 400,39 zł/kW/rok. Oznacza to, że planowany blok gazowo-parowy w Ostrołęce przez cały czas trwania uzyskanego kontraktu mocowego, który został zawarty na 17 lat, liczyć może na całościowy przychód wynoszący co najmniej 4,73 mld zł. Jednostka zakontraktowała ok. 696 MW obowiązku mocowego. Zwycięstwo dwóch planowanych bloków gazowo-parowych (CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz), które zakontraktowały łącznie ok. 1 214 MW mocy, dało możliwość wykorzystania procedury opisanej w art. 47b ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. Tym samym pozwoliło spółce celowej Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. wypowiedzenie, bez kar umownych, umowy mocowej zawartej w 2018 r. dla projektu węglowego - czytamy.

Podsumowując, Energa wskazuje należy, że decyzja o budowie w Ostrołęce nowego, dużego źródła wytwórczego była podyktowana realnymi potrzebami Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dlatego kontynuowana jest z maksymalnym wykorzystaniem prac wykonanych już w związku z projektem węglowym, w nowej formule, która stanowi realny przejaw trwającej w Polsce transformacji energetycznej,

Strona 2 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]