REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Razem na rzecz dekarbonizacji transportu

  • 8 czerwca 2022 11:29
  • : : autor: AMC
Reklama

Aktywną współpracę na rzecz dekarbonizacji transportu, rozwijania elektromobilności i gospodarki wodorowej w Polsce zakłada memorandum podpisane pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP).

Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland, podpisali umowę o bezterminowej współpracy, której celem jest dekarbonizacja transportu, rozwijanie elektromobilności w Polsce oraz gospodarki wodorowej. Współpraca pomiędzy stronami przebiegać będzie w oparciu o założenia Programu Climate Positive, który stanowi realizację Zrównoważonych Celów Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), dotyczących m.in. czystej wody, niedrogiej i czystej energii, zrównoważonych miast i społeczności, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji czy działania na rzecz klimatu.

Wśród strategicznych idei kooperacji pomiędzy PSPA i UN Global Compact Network Poland znajduje się realizacja wspólnych projektów z obszaru zrównoważonego transportu, wymiana posiadanej wiedzy i informacji, organizowanie wydarzeń naukowych oraz branżowych, a także realizacja projektów edukacyjnych mających na celu wzrost świadomości społecznej w obszarze zrównoważonej mobilności oraz wzajemna promocja.

Jesteśmy wieloletnim członkiem United Nations Global Compact. Jako największa organizacja branżowa w Polsce i druga w Europie, kreująca rynek elektromobilności i technologii wodorowych, mamy możliwość wspierać realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jednocześnie integrując wokół tych utylitarnych przedsięwzięć wiodące marki z całego łańcucha wartości e-mobility. Właśnie po to budujemy środowisko producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów i dostawców usług ładowania, koncernów paliwowych i energetycznych. Działamy na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego i prawnego, pozwalającego na dynamiczny rozwój zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie. Współpraca na dotychczasowych płaszczyznach z czołowym, międzynarodowym partnerem, działającym pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych to dla nas prawdziwy zaszczyt oraz dodatkowa motywacja, by robić jeszcze więcej na rzecz naszej planety – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Od kilku lat globalne priorytety polityki klimatycznej sprowadzają się przede wszystkim do dekarbonizacji, czyli stałego zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla do atmosfery. Bez zatrzymania tego negatywnego procesu, zmiany w przyrodzie stanowić będą poważne zagrożenie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dlatego nadrzędnym celem jest zmniejszenie ich emisji o połowę do 2030 r. i osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. Wydaje się to osiągalne pod warunkiem realizacji konkretnych i ambitnych działań. Ich przejawem jest wspomniana elektryfikacja oraz wodoryzacja transportu, który odpowiada za 21 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla (to obecnie najbardziej emisyjny sektor w wielu krajach rozwiniętych).

Strona 1 z 1
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]