REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Podstawą bezpieczeństwa jest zróżnicowanie źródeł i kierunków dostaw

  • 30 czerwca 2022 10:49
  • autor: AMC
Reklama

Rynek gazu w nowych realiach to przewodnia myśl kolejnej edycji Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, który podejmie próbę odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się wyzwania stojące przed sektorem gazownictwa, wynikające z niestabilnej sytuacji geopolitycznej, trwającej w Ukrainie wojny oraz transformacji energetycznej Europy i Polski - informuje resort klimatu i środowiska.

Wśród kluczowych tematów poruszanych podczas kongresowych sesji są zmiany w europejskim i polskim modelu dostaw gazu, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu gazowego oraz kluczowe projekty infrastrukturalne.

– Dla naszej branży podstawą bezpieczeństwa jest zróżnicowanie źródeł i kierunków dostaw surowców energetycznych. PGNiG od lat realizuje tak rozumianą dywersyfikację – powiedziała podczas kongresu Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG. 

To bardzo dobrze, że także Komisja Europejska dostrzega konieczność dostaw surowców z różnych źródeł. Działania zaproponowane w dokumencie RePowerEU w znacznej części pokrywają się z tym, co PGNiG robiło w ostatnich latach z myślą o uniezależnieniu się od dostaw rosyjskiego gazu. Skuteczna realizacja tego planu wymagać będzie determinacji i trwałej zgody wśród partnerów europejskich – podkreśliła.

Uniezależnienie od dostaw gazu z Rosji to konsekwentnie realizowana strategia polskiego państwa, która angażuje instytucje administracji rządowej czy operatora gazowego systemu przesyłowego, spółkę Gaz System. W strategii tej PGNiG jest odpowiedzialne za zapewnienie wolumenów pokrywających prognozowane zapotrzebowanie. Ostatnie miesiące pokazały wyraźnie, że dywersyfikacja przyniosła efekty.

– PGNiG konsekwentnie wzmacnia pozycję na rynku gazu, w tym zwłaszcza LNG. Oprócz dostaw z Kataru sprowadzamy również, na podstawie umów długoterminowych, paliwo z USA. Spółka rozwija własne wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz inwestuje w stabilizację wydobycia krajowego. Mimo wybuchu wojny w Ukrainie i wstrzymania dostaw gazu z kierunku wschodniego, konsekwentnie zatłaczamy magazyny, które obecnie są wypełnione niemal w 100 procentach – powiedziała prezes PGNiG.

W kolejnych dniach omawiane będą perspektywy budowy gospodarki wodorowej oraz ich wpływ na rozwój przemysłu gazowniczego. Dyskusja obejmie również trendy dotyczące instytucji finansowych i ich podejścia do finansowania inwestycji energetycznych i typowo gazowniczych, takich jak sieć gazowa czy magazyny gazu.

PGNiG  jest partnerem głównym Kongresu, podczas którego spotykają się kluczowe dla branży postacie, aby omówić najważniejsze zagadnienia wpływające na rozwój polskiego gazownictwa. W spotkaniach i dyskusjach biorą udział przedstawiciele administracji rządowej, nauki i biznesu z Polski, a także zagraniczni goście. VIII edycja, organizowanego co dwa lata, Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego odbywa się w dniach 27-28 czerwca 2022 roku w Łodzi.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]