REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Powstanie Centralny Azyl dla Zwierząt

  • 13 lipca 2022 12:49
  • Opracowała: AMC
Reklama

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Zgodnie z ustawą, na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą, powstanie ośrodek, który będzie przeznaczony do czasowego przetrzymywania okazów gatunków dzikich zwierząt zatrzymanych w trakcie prowadzonych postępowań celnych, karnych, wykroczeniowych lub administracyjnych. Chodzi np. o zwierzęta skonfiskowane na przejściach granicznych -  informuje resort.

Do podstawowych zadań ośrodka należeć będzie transport, kwarantanna i czasowe przetrzymywanie okazów żywych zwierząt, należących przede wszystkim do czterech grup: inwazyjnych gatunków obcych; gatunków podlegających ochronie na podstawie unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (tzw. gatunki CITES); gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi; gatunków objętych ochroną gatunkową.

Centralny Azyl dla Zwierząt będzie finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa, których dysponentem będzie minister klimatu i środowiska, odpowiedzialny za dziko żyjące gatunki zwierząt.

Ośrodek będzie współdziałał z organami ścigania (celnikami, Policją) w obszarze transportu i przetrzymywania zwierząt, a także z innymi instytucjami zajmującymi się przetrzymywaniem zwierząt, tj. np. krajowe i zagraniczne ogrody zoologiczne czy ośrodki rehabilitacji.

Nowe przepisy mają wejść w życie, co do zasady, 1 stycznia 2024 r.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]